• امتیاز کلی شما به
 • هتل بزرگ بام بروجن
 • تا کنون
 • 4.9
 • 102
 • 20079
 • بار نمایش

30 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 76 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,150,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/03

صبحانه بوفه - استخر - استفاده از اینترنت رایگان نامحدود (در لابی و اتاق ها) - پارکینگ

استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان بروجن- بعد از میدان جهاد- ابتدای جاده خوزستان- هتل بزرگ بام بروجن

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,960,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 170,000 ریال
2,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
3,330,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 180,000 ریال
3,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,920,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 870,000 ریال
5,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,410,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 520,000 ریال
3,890,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
5,490,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 740,000 ریال
4,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,900,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,250,000 ریال
5,650,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
یک تخته
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
2,960,000 ریال
2,790,000 ریال
دوتخته
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
3,330,000 ریال
3,150,000 ریال
سوئیت دو نفره
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
5,920,000 ریال
5,050,000 ریال
سه تخته
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
4,410,000 ریال
3,890,000 ریال
چهار تخته
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
5,490,000 ریال
4,750,000 ریال
پنج تخته
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال
6,900,000 ریال
5,650,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

صبحانه رایگان-اینترنت با سرعت بالا-روزنامه رایگان-خدمات خشکشویی-رستوران در هتل -چایخانه سنتی-کافی شاپ-استخرسرپوشیده-جکوزی--سونای خشک و بخار- ورزش های آبی-خودپرداز بانک-اجاره اتومبیل-پارکینگ اختصاصی-تاکسی سرویس-ترانسفر از فرودگاه به هتل-ترانسفر از هتل به فرودگاه-سالن های پذیرایی-سالن کنفرانس - اتاق جلسات-سالن همایش-

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
لابی
اجاره اتومبیل
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه

اینترنت WIFI پرسرعت رایگان-مجهز به سیستم پاورسوئیچ- صندوق امانات-آشپزخانه-یخچال- مینی بار-تلوزیونLED، ماهواره- سرویس فرنگی و ایرانی -سیستم پیشرفته تهویه مطبوع-حمام-دوش و وان حمام- امکانات لباسشویی-میز آرایش-سشوار-اتو-رویال سوییت های بالکن دار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه - چای - نسکافه -شیر - نان ایرانی - نان فرانسوی - کره - خامه - عسل - مربا - خرما -پنیر - املت گوجه فرنگی - انواع املت - تخم مرغ آب پز - نیمرو - (بعضی روزها : سوسیس،عدسی،حلیم و آش قیمه)

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

صبحانه بوفه - استخر - استفاده از اینترنت رایگان نامحدود (در لابی و اتاق ها) - پارکینگ

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اگر علاقمندید با طبیعت بکر و زیبای ایرانی عجین شوید به سرزمین عشایر در بروجن سفر کنید و در هتل بام بروجن مستقر شوید. این شهر محلی است که با اقامت در آن می‌توانید به شهرهای اصفهان، شهرکرد و استانهای فارس و خوزستان دسترسی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی شهر بروجن آن را تبدیل به یکی از مرتفع ترین شهرهای ایران کرده است و به همین دلیل گیاهان و جانوران خاصی را در طبیعت آن مشاهده خواهید کرد. هتل چهارستاره بام بروجن که در ابتدای جاده خوزستان قرار گرفته است هم مجموعه ای درخور این منابع طبیعی بی نظیر است و خدماتی عالی به میهمانانش ارائه می کند. اتاق ها بسیار شیک، طراحی و دکور شده اند و به امکانات روز مجهز هستند. انواع سوئیت‌ها و اتاق‌ها در این هتل با ویژگی‌های متنوع قابل انتخاب برای افراد با گروه‌های سفری متفاوت است. با اقامت در هتل بام بروجن وقت آزاد نخواهید داشت چرا که تفریحات ورزشی مانند مجموعه استخر شنا و سالن بدنسازی برای سرویس دهی آماده هستند. سالن های هتل نیز برای برگزاری همایش ها و مراسم بهترین گزینه در این منطقه هستند. و اما بخشی از هتل که تا پایان عمرتان فراموشش نخواهید کرد، رستوران‌های آن است و طعم بی نظیر و باورنکردنی غذاهای آن برای همیشه در ذهن شما می ماند. بزرگترین رستوران، رستوران عقیق است که 200 نفر ظرفیت دارد و فضایی است برای برگزاری مراسم ها و جشن‌ها. رستوران زمرد نیز فضایی بی نظیر است که با رنگ زمردی‌اش فضایی احساس متفاوت بودن را به شما می‌دهد. اگر علاقمندید غذای خود را در فضایی سنتی میل کنید نیز به سفره خانه هتل بروید؛ ظرف‌های سفالی، چراغ‌های نفتی، تخت‌های نشیمن و دیوارهای کاشیکاری شده شما را به فضایی دور از عصر امروز خواهد برد. برای صرف دسرها و نوشیدنی‌ها نیز باید به کافی‌شاپ هتل سربزنید. بروجن از آن شهرهایی است که دیدنی های بی بدیلی دارد اما کمتر سر زبان ها افتاده و این مسئله باعث شده تا همچنان دنج و دست نخورده باقی بماند. تالاب بین المللی چغاخور، منطقه سرسبز سیاسرد، پل زمان خان، غار یخی کوهرنگ و قلعه چالشتر از مهمترین این جاذبه هاست. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : چهارمحال و بختیاری
نام شهر : بروجن
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : میدان جهاد
سال ساخت : 1393
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 30
تعداد تخت ها : 76
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 150
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :


سیگار کشیدن در اتاق ازاد است ولی در لابی ممنوع می باشد. اوردن حیوانات خانگی ممنوع می باشد.

بادفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیر سپهر قرارداد دارند که تفریحات شامل :طبیعت گردی- رفتینگ- زندگی با عشایر و باندی جامپینگ می باشد. 3 تا مدت زمان برای رفتینگ لحاظ شده: 1- پکیج 5ساعته که شامل: نهار-وعده نیم روز-سرسره ابی متصل به رودخانه با نظارت ناجی قیمت پکیج 1000000ریال که بابن تخفیف 20% هتل800000 ریال می شود. 2-پکیج 2ساعته که شامل وعده نیم روز می باشدبا قیمت 500000ریال که با بن تخفیف20% هتل400000ریال می شود . 3-پکیج30 دقیقه ای رفتینگ به رودخانه با قیمت 200000ریال که با بن تخفیف20% هتل 160000ریال می شود. (رفتینگ به رودخانه و قایق سواری در زاینده رود)

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 81 کیلومتر معادل 01:18 دقیقه با اتومبیل یا 14:20 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 76/6 کیلومتر معادل 01:10 دقیقه با اتومبیل یا 13:31 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 4 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:49 پیاده

48 ساعت قبل از ورود 20 % هزینه 1 شب 48 تا 24 ساعت قبل از ورود 50 % هزینه 1 شب 24 ساعت تا زمان ورود 70 % هزینه 1 شب همان روز 100 % هزینه

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل بزرگ بام بروجن به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل بزرگ بام بروجن
 • تا کنون
 • 4.9
لایک شما به هتل بزرگ بام بروجن   102

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس