177 باب اتاق معادل 400 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,190,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت محدود-پارکینگ-استخر

هرمزگان- بندرعباس- بلوار پاسداران- خيابان معراج- هتل هما بندرعباس

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 40 باب
2,850,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 660,000 ریال
2,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 40 باب
4,430,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 1,140,000 ریال
3,290,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 13 باب
8,800,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 2,950,000 ریال
5,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
9,420,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 3,070,000 ریال
6,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
6,900,000 ریال
با 28% تخفیف
معادل 1,910,000 ریال
4,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
یک تخته
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
2,850,000 ریال
2,190,000 ریال
دوتخته
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
4,430,000 ریال
3,290,000 ریال
سوئیت سه نفره
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
8,800,000 ریال
5,850,000 ریال
سوئیت رویال سه تخته
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
9,420,000 ریال
6,350,000 ریال
ویلای ساحلی چهار نفره
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
6,900,000 ریال
4,990,000 ریال
7,000,000 ریال
4,990,000 ریال
7,000,000 ریال
4,990,000 ریال
7,000,000 ریال
4,990,000 ریال
7,000,000 ریال
4,990,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

استخر روباز- فروشگاه- سالن همایش- کافی شاپ - رستوران با فضای باز و موسیقی- پارکینگ در هتل- پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- تهویه مطبوع- خودپرداز بانک- روزنامه رایگان- مرکز خرید- روم سرویس 24 ساعته- رستوران سنتی- زمین تنیس

تهویه مطبوع
استخر روباز
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
روم سرویس 24 ساعته
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل

يخچال به همراه ميني بار - سشوار - تلفن - تهويه مطبوع - امكان دسترسي به اينترنت - تلویزیون LCD - صندوق امانات - اینترنت wifi- سرویس فرنگی - بالکن - روزنامه رایگان - چیلر - سرمایش و گرمایش مرکزی - حمام - دوش -

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
بالکن قابل استفاده
روزنامه رایگان
مینی بار

انواع نان( بروتچن - باگت - جو - تست - سوخاری - نان هتلی ) عسل طبیعی- برشتوک - ماست - خامه - خرما - پنیر مثلثی - پنیرسفید - پنیر گردویی - کالباس- خیارشور - گوجه فرنگی - خیار سبز - حلوا شکری - کیک خامه ای - میوه ( سیب درختی ) - کره - مربای آلبالو - مربای هویج - مربای به - مربای توت فرنگی - زیتون شور - لیمو ترش صبحانه گرم :عدسی یا لوبیا یا آش (چرخشی ) - اسپاگتی یا سبزیجات پخته - فرنچ تست - سوسیس - تخم مرغ آبپز - نیمرو - املت بار آب پرتقال - آب البالو - شیر سرد - شیر گرم - شیر کاکائو - چای- نسکافه - قهوه

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت محدود-پارکینگ-استخر

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل پنج ستاره هما بندرعباس زیرمجموعه‌ای از زنجیره هتل‌های همای ایران به شمار می‌رود. این هتل تا قبل از سال 57 زیرمجموعه هتل‌های بین المللی هیلتون بوده است. این هتل دنج در حال حاضر 7 طبقه و 177 اتاق یک تخته، دوتخته، سوئیت‌های معمولی، رویال و ویلای ساحلی دارد. هتل هما، با امکاناتی منحصربه فرد مکانی مناسب برای سپری کردن تعطیلاتی آرام در حاشیه خلیج نیلگون فارس است و همانند بسیاری از هتل‌های ساحلی دنیا چشم انداز بسیار زیبایی به دریا دارد. فضای سبز گسترده در اطراف هتل، استخر، رستوران حاشیه آن و کافی شاپ فضای باز همگی مجموعه‌ای لوکس را تشکیل داده اند تا میهمانان در تمامی ساعات روز از منظره آبی نیلگون دریا بهره مند گردند. هتل همای بندرعباس دارای سه رستوران مختلف است. رستوران داخل هتل انواع غذاهای ایرانی و فرنگی را ارائه می‌کند؛ رستوران ستاره دریایی که در فضای سبز هتل است در کنار استخر روباز هتل واقع شده است. رستوران مروارید در ساحل دریای زیبای خلیج فارس آماده است و غذاهای ایرانی و فرنگی را به مهمانان گرمی عرضه می‌نماید. اتاق‌های مجلل، رستوران‌های متنوع، سالن‌های پذیرایی و جلسات هتل هما با خدمات ویژه عروسی و امکانات خاص برگزاری همایش‌ها این هتل را به یکی از هتل های بسیار محبوب در شهر بندر عباس تبدیل کرده است. با اقامت در هتل هما، به حق تجربه مدرن ترین و به روزترین خدمات هتلداری را خواهید داشت. خاطره ای که همیشه در گوشه ای از ذهن شما خواهد درخشید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : بندرعباس
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1350
سال بازسازی : 1385
تعداد اتاق ها : 177
تعداد تخت ها : 400
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 15 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 02:50 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:15 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 10 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 01:04 پیاده
فاصله تا دریا 3 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:24 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/4 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا اسکله 3 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده

48 ساعت قبل از ورود میهمان می باشد و پس از آن در صورت ابطال، هزینه یک شب کامل شارژ می گردد.

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده