• امتیاز کلی شما به
 • هتل اسپیناس آستارا
 • تا کنون
 • 4.8
 • 114
 • 20257
 • بار نمایش

160 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 308 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 6,890,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/03

صبحانه بوفه- پارکینگ-اینترنت در لابی

گیلان- ورودی شهر آستارا- 5 کیلومتری ورودی آستارا هتل اسپیناس آستارا

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
8,000,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 110,000 ریال
7,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
7,000,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 110,000 ریال
6,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
8,500,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 510,000 ریال
7,990,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,000,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 50,000 ریال
3,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,500,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 50,000 ریال
3,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
10,000,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 210,000 ریال
9,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
11,000,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
10,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دو تخته رو به دریاچه
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
8,000,000 ریال
7,890,000 ریال
دوتخته
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
7,000,000 ریال
6,890,000 ریال
سه تخته
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
8,500,000 ریال
7,990,000 ریال
یک تخته رو به دریاچه
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
4,000,000 ریال
3,950,000 ریال
یک تخته
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
3,500,000 ریال
3,450,000 ریال
سوئیت چهار نفره
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
10,000,000 ریال
9,790,000 ریال
سوئیت چهار نفره رو به دریاچه
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال
11,000,000 ریال
10,990,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

امکانات بازی کودکان- اینترنت با سرعت بالا- بیلیارد- رستوران در هتل- رستوران فست فود- روزنامه رایگان- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- سونا بخار- سونا خشک- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
بیلیارد
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
امکانات بازی کودکان

چای ساز- تلویزیون LCD- چیلر- دوش- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- سشوار- میز آرایش- میز کار- مینی بار- وان در حمام برخی اتاق ها- یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
چیلر
دوش
میز کار
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- آب میوه طبیعی- املت گوجه فرنگی- املت میکس- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خرما- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

صبحانه بوفه- پارکینگ-اینترنت در لابی

اینترنت در لابی
صبحانه بوفه

نام اسپیناس در صنعت گردشگری، مسافران را ناخودآگاه به یاد بهترین‌ها و با کیفیت‌ترین‌ها می‌اندازد. هتل چهار ستاره اسپیناس آستارا در حاشیه دریاچه استیل و در فاصله 5 کیلومتری بندر انزلی قرار دارد. به همین دلیل اولین چیزی که از آن لذت خواهید برد طبیعت زیبا و چشم انداز زیبای اطراف آن شگفت زده خواهید شد. چشم  انداز زیبای دریاچه همراه با تماشای قوها و مرغابی‌ها و صدای پرندگان مهاجر اقامتی متفاوت و به یادماندنی را برای شما به همراه خواهد داشت. این هتل مجلل که در سال 1378 افتتاح شده است دارای 160 واحد اقامتی شامل اتاق‌های یک‌تخته و دوتخته، سوئیت‌های چهارنفره معمولی و رو به دریاچه است. لابی اتاق همواره دارای موسیقی زنده است و از استراحت در آنجا لذت خواهید برد. در لابی هتل موسیقی زنده نواخته می شود. در این هتل امکانات رفاهی و تفریحی نسبتا کاملی برای مسافران در نظر گرفته شده‌است. در سالن بیلیارد، سونا خشک و سونا بخار می‌توانید برای تفریح و تمدد فکر و روحتان بهره ببرید. مجموعه تالارها و رستوران های هتل با منو فرانسوی، مدیترانه ای، تایلندی و محلی میزبان شایسته مسافران و همایش ها است. نزدیکی به کوه اسپیناس و رشته کوه‌های سرسبز البرز، گردنه خاطره انگیز حیران، منطقه حیات وحش لوندویل، آب گرم سرعین و کوته کومه، بازار مرزی آستارا و جاذبه های شهر انزلی، اقامت در این هتل را بی‌نظیر خواهد کرد. تجربه تفریحاتی مانند جت اسکی، قایق رانی، تنیس، بدمینتون، بیلیارد و فوتبال در چنین محیطی را هیچ کجای ایران به جز هتل 4 ستاره اسپیناس آستارا نمی توانید به دست بیاورید. علاءالدین اقامت در اتاق های شیک با چشم انداز منحصربه فرد اسپیناس را به مسافران خاص که به دنبال اتفاقات رویایی هستند، پیشنهاد می کند.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گیلان
نام شهر : آستارا
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : آستارا
سال ساخت : 1378
سال بازسازی : 1378
تعداد اتاق ها : 160
تعداد تخت ها : 308
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 300
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 7 سال تمام
سن کودک نیم بها :


رعایت شئونات اسلامی،پذیرش صیغه نامه فقط با ارائه صیغه نامه معتبر،پذیرش بانوان تنها(چه متاهل و چه مجرد)باید با تایید اداره اماکن آستارا انجام میشود.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 74 کیلومتر معادل 01:16 دقیقه با اتومبیل یا 32:00 پیاده
فاصله تا دریا 5 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:55 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 8 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:15 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100 درصد کسر میشود.

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل اسپیناس آستارا به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل اسپیناس آستارا
 • تا کنون
 • 4.8
لایک شما به هتل اسپیناس آستارا   114

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس