12 باب اتاق معادل 60 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,200,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- پارکینگ

گیلان- بندرانزلی- غازیان- بلوار اطبا- هتل دنیز انزلی

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,440,000 ریال
با 51% تخفیف
معادل 3,240,000 ریال
3,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,440,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 3,190,000 ریال
3,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,660,000 ریال
با 55% تخفیف
معادل 4,210,000 ریال
3,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,900,000 ریال
با 56% تخفیف
معادل 4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
سه تخته
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
6,440,000 ریال
3,200,000 ریال
سه تخته رو به دریا
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
6,440,000 ریال
3,250,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
7,660,000 ریال
3,450,000 ریال
پنج تخته
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال
8,900,000 ریال
3,950,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور- اینترنت با سرعت بالا- بیلیارد- تاکسی سرویس- جکوزی- رستوران در هتل- روزنامه رایگان- نمازخانه- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
جکوزی
کافی شاپ
بیلیارد
تاکسی سرویس
آسانسور
نمازخانه

اسپیلت- اینترنت Wi-Fi- بالکن قابل استفاده- تلویزیون LCD- جکوزی- حمام- دوش- روزنامه رایگان- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- سشوار- مینی بار- وان در حمام برخی اتاق ها- یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
حمام
جکوزی
دوش
بالکن قابل استفاده
روزنامه رایگان
مینی بار

آب میوه- املت گوجه فرنگی- پنیر- چای- خرما- ژامبون- سوسیس سرخ شده- عدسی- مربا- کره

املت گوجه فرنگی
سوسیس سرخ شده
ژامبون
کره
مربا
آب میوه
چای
عدسی
خرما
پنیر

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه بوفه

در منطقه آزاد انزلی، جایی که چشم انداز زیبایی رو به دریای نیلگون خزر دارد؛ هتل چهارستاره دنیز انزلی قرار گرفته است. این هتل در سال  1392 و با 3 طبقه افتتاح شده است. هتل دنیز فضای مناسب و دنجی دارد که در حین اقامتتان به شما احساس آرامش خواهد داد. چشم انداز زیبای دریا از اتاق‌های اقامتی در این هتل، ساحل اختصاصی و سوییت‌های بالکن دار رو به دریای آن را در نظر داشته باشید؛ مشخصه هایی که کمتر می توان یافت. این هتل درمجموع اتاق‌های دو، سه و پنج تخته و سوئیت‌های رویال دارد که برخی از آنها چشم انداز رو به دریا دارند. رستوران و کافی‌شاپ هتل دنیز انزلی به صورت ساحلی و در حاشیه دریای خزر ساخته شده است. این رستوران دو طبقه دارد و بخشی از آن در فضای باز تعبیه شده است و انواع غذاها را با طعمی به یاد ماندنی به شما ارائه می‌کند. در کافی‌شاپ نیز نوشیدنی‌ها و دسرهای سرد و گرم به مهمانان ارائه می‌شود. دسترسی آسان به مراکز خرید با قیمت های مناسب در منطقه آزاد انزلی برای مسافران بسیار جذاب است. همچنین می توانید اتوموبیل‌های روز دنیا را در این منطقه با نرخی باورنکردنی کرایه کنید و گشتی در شهر بزنید. بازدید از تالاب انزلی که در دنیا نظیر ندارد را، حتما در برنامه سفرتان بگنجانید. شهر زیبای رشت، بازار رشت، باغ رشت، قلعه رودخان فومن، سرو هرزویل رودبار، کشتی مسافری میرزاکوچک خان برخی از جاذبه‌هایی هستند که از بازدید آنها بدون شک لذت خواهید برد. علاءالدین سفری خوش به این شهر بندری را برای شما آرزو دارد. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گیلان
نام شهر : انزلی
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : خیابان غازیان
سال ساخت : 1392
سال بازسازی : 1392
تعداد اتاق ها : 12
تعداد تخت ها : 60
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 12
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 30 کیلومتر معادل 00:33 دقیقه با اتومبیل یا 06:30 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:02 پیاده
فاصله تا اسکله 6 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:50 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100درصد کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100 درصد کسر میشود.

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده