46 باب اتاق معادل 92 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,550,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

خوزستان- آبادان- منطقه بریم- هتل پارسیان آزادی آبادان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
3,330,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 780,000 ریال
2,550,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,200,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 650,000 ریال
3,550,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,090,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 840,000 ریال
4,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
6,000,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 750,000 ریال
5,250,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
3,330,000 ریال
2,550,000 ریال
دوتخته
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
4,200,000 ریال
3,550,000 ریال
سه تخته
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
5,090,000 ریال
4,250,000 ریال
سوئیت رویال سه تخته
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال
6,000,000 ریال
5,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور - اتاق جلسات - استخر روباز - اینترنت با سرعت بالا - پارکینگ در اطراف هتل - پارکینگ در هتل - تاکسی سرویس - تهویه مطبوع - خدمات خشکشویی - خودپرداز بانک - رستوران در هتل - روزنامه رایگان - روم سرویس 24 ساعته- صبحانه رایگان - لابی - نمازخانه - کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر روباز
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
نمازخانه

تلویزیون LCD - اینترنت WIFI - حمام - چیلر- دوش - سرمایش و گرمایش مرکزی - سرویس فرنگی - سشوار - شوفاژ - فن کویل - مینی بار - یخچال - اسپیلت - میز آرایش

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
فن کویل
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سوسیس- شیر- عسل- مربا- نان ایرانی(باگت و بربری)- نسکافه- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

نام برند پارسیان، در صنعت گردشگری همراه همیشگی استانداردهای به روز دنیا بوده است. هتل پارسیان آزادی آبادان هتلی چهارستاره و با سابقه است که از این قائده مستثنی نیست. در طول جنگ این هتل با خسارات فراوانی موجه شده است اما با وجود آسیب های فراوانی که به این هتل در دوران جنگ تحمیلی وارد شد، بازسازی‌های مداوم سبب شده تا این هتل جزو یکی از بهترین هتلهای پارسیان به شمار رود. این هتل خوش سابقه دارای 3 طبقه و 46 واحد اقامتی یک، دو و سه تخته و سوئیت های رویال دونفره است. پاکیزگی، راحتی و دلباز بودن ویژگی مشترک اتاق‌های این هتل است. برای آنکه همه افراد این توانایی را داشته باشند تا از امکانات این هتل بهره ببرند دو باب از اتاق‌های این هتل به امکانات مورد نیاز معلولین مجهز شده است و آنها به راحتی می توانند در حین اقامت خود آسایش داشته باشند. رستوران و کافی‌شاپ هتل غذاها، نوشیدنی‌ها و دسرهای متنوعی را برای شما ارائه می‌کنند و می‌توانید از آنها لذت ببرید. اگر قصد برگزاری کنفرانس یا رویدادی را در آبادان دارید نیز سالن همایش‌های این هتل می‌تواند انتخاب خوبی باشد. از این هتل دسترسی خوبی به نقاط دیدنی شهر آبادان دارید؛ می‌توانید به بازار و موزه آبادان به سرعت دسترسی داشته باشید و در کمتر از بیست دقیقه به شهر خرم‌شهر برسید. پرسنل مجرب و کارآزموده نیز از جمله ویژگی های هتل پارسیان آزادی آبادان است که با آمیخته شدن به میهمان نوازی گرم مردمان جنوب سعی می شود تا رضایت خاطر میهمانان عزیز فراهم شود. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خوزستان
نام شهر : آبادان
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : خیابان امیری
سال ساخت : 1350
سال بازسازی : 1381
تعداد اتاق ها : 46
تعداد تخت ها : 92
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 20
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 8 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ورود حیوانات با مجوز دام پزشکی-کشیدن سیگار داخل اتاق ممنوع

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 7 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:20 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 17 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 03:10 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 7 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:15 پیاده
فاصله تا دریا کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:03 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 9 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:05 پیاده

درخواست ابطال رزرو در کمتر از 48 ساعت مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب، درخواست ابطال رزرو بین 3 لغایت 5 روز مشمول 50% جریمه از کل مبلغ یک شب، درخواست ابطال رزرو بین 11 لغایت 14 روز مشمول 15% جریمه مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده، درخواست ابطال رزرو بین 15 بین لغایت 19 روز مشمول 10% جریمه مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده، در صورت عدم تقاضای ابطال رزرو و عدم مراجعه میهمانان معادل یک شب به تعداد و نوع درخواست شده noshow به حساب آژانس منظور خواهد شد.