ظرفیت حداکثر تا 460 نفر هتل باغ مشیرالممالک یزد

مشاوران بخش سالن های مراسم

مارال احمدپور
مارال احمدپور
داخلی134
+989107254803
شیدا خراسان
شیدا خراسان
داخلی128
صنم پیران
صنم پیران
داخلی

قیمت اجاره سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد

قیمت اجاره سالن برای یک روز از 7 صبح تا 23
قیمت اجاره سالن برای نیم روز از 7 تا 15 یا 15 تا 23
رزرو
10,000,000ریال
10,000,000ریال
رزرو
جهت اطلاع و آگاهی از تخفیف اجاره سالن ها از 1 تا 100% تخفیف در اجاره با ما به شماره 02174495 بخش تشریفات تماس حاصل نمائید.

ظرفیت و ابعاد سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد

ظرفیت
با طرح
میهمانی با
میز کامل
سالن با طرح میهمانی با میز کامل
ظرفیت
با طرح
میهمانی
رو به سن
سالن با طرح میهمانی رو به سن
ظرفیت
با طرح
تئاتر و
سینمایی
سالن با طرح تئاتر و سینمایی
ظرفیت
با طرح
کلاس درسی
سالن با طرح کلاس درسی
ظرفیت
با طرح
U شکل
سالن با طرح U شکل
ظرفیت
با طرح
میز و
جلسه
سالن با طرح میز جلسه
ظرفیت
با طرح
کوکتل پارتی
سالن با طرح کوکتل پارتی
مساحت
سالن
ارتفاع
سالن
طبقه
قرار گیری
سالن
رزرو
100 60 230 50 70 50 460 160 4 همکف رزرو

منوی غذای سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد

نام منو پیش غذا غذا دسر نوشیدنی قیمت پایه
تک پرس زرشک پلو پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه زرشک پلو دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیذنی انتخابی با پرداخت هزینه
100,280
ریال
تک پرس چلو خورشت فسنجان پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه چلو خورشت فسنجان دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
401,120
ریال
تک پرس چلو خورشت روز پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه چلو خورشت روز دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
275,770
ریال
تک پرس شیرین پلو پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه شیرین پلو دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
112,815
ریال
تک پرس چلو خورشت قیمه یزدی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه چلو خورشت قیمه یزدی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
350,980
ریال
تک پرس کشک بادمجان پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه کشک بادمجان دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
125,350
ریال
تک پرس میرزا قاسمی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه میرزا قاسمی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
125,350
ریال
تک پرس برنج زعفرانی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه برنج زعفرانی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
87,745
ریال
تک پرس خوراک ماهیچه پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک ماهیچه دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
689,425
ریال
تک پرس خوراک گردن پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک گردن دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
689,425
ریال
تک پرس مرغ پارمیزان پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه مرغ پارمیزان دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
238,165
ریال
تک پرس شنیتسل مرغ پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه شنیتسل مرغ دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
231,898
ریال
تک پرس فیله مینیون با سس قارچ پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه فیله مینیون با سس قارچ دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
626,750
ریال
تک پرس استیک فلفل پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه استیک فلفل دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرذاخت هزینه
601,680
ریال
تک پرس خوراک کباب بره پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کباب بره دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
564,075
ریال
تک پرس خوراک کباب برگ ممتاز پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کباب برگ ممتاز دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
689,425
ریال
تک پرس خوراک کباب سلطانی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کباب سلطانی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
626,750
ریال
تک پرس خوراک کباب بختیاری پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کباب بختیاری دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
438,725
ریال
تک پرس خوراک مخلوط کباب پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک مخلوط کباب دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
626,750
ریال
تک پرس چلو کباب کوبیده پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه کباب کوبیده دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
300,840
ریال
تک پرس خوراک کوبیده نگینی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کوبیده نگینی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
338,445
ریال
تک پرس خوراک کباب درباری پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کباب درباری دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
350,980
ریال
تک پرس خوراک کباب بلدرچین پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک کباب بلدرچین دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
413,655
ریال
تک پرس خوراک جوجه کباب بدون استخوان پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک جوجه کباب بدون استخوان دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
231,898
ریال
تک پرس خوراک جوجه کباب با استخوان پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک جوجه کباب با استخوان دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
250,700
ریال
تک پرس خوراک مرغ با سس پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک مرغ با سس دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
162,955
ریال
تک پرس خوراک جوجه چینی با سس بنیه پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک جوجه چینی با سس بنیه دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
250,700
ریال
تک پرس خوراک ماهی شیر کبابی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک ماهی شیر کبابی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
451,260
ریال
تک پرس خوراک ماهی شیر سرخ شده پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک ماهی شیر سرخ شده دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
451,260
ریال
تک پرس خوراک ماهی قزل آلا پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه خوراک ماهی قزل آلا دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
300,840
ریال
تک پرس میگو کبابی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه میگو کبابی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
463,795
ریال
تک پرس میگو سوخاری پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه میگو سوخاری دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
463,795
ریال
تک پرس استیک ماهی پیش غذا انتخابی با پرداخت هزینه استیک ماهی دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
501,400
ریال
بوفه شماره 1 انواع سالاد فصل_سالاد ماکارونی جوجه کباب بی استخوان_جوجه کباب با استخوان_کباب لقمه ای_ماهی شیر (کبابی،سرخ شده)_ژیگو_ته چین مرغ_خورشت فسنجان_قیمه یزدی_باقلا پلو_شیرین پلو_برنج ساده با زعفران ژله_کرم کارامل نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
1,378,850
ریال
بوفه شماره 2 انواع سالاد فصل جوجه کباب بی استخوان_جوجه کباب با استخوان_کباب لقمه ای_ماهی قزل آلا_ژیگو_خورشت فسنجان_قیمه یزدی_مرغ با سس مخصوص_برنج ساده_باقلا پلو_شیرین پلو ژله_کرم کارامل نوشیدنی انتخابی با پرداخت هزینه
1,253,500
ریال
بوفه شماره 3 انواع سالاد فصل جوجه کباب بی استخوان_جوجه کباب با استخوان_کباب لقمه ای_ژیگو_خورشت فسنجان_باقلا پلو_شیرین پلو_برنج ساده ژله نوشابه
112,815
ریال
بوفه شماره 4 سالاد فصل چلو کباب کوبیده دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشابه
376,050
ریال
بوفه شماره 5 سالاد فصل چلو جوجه کباب بی استخوان_برنج دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشابه
363,515
ریال
بوفه شماره 6 سالاد فصل چلو مرغ دسر انتخابی با پرداخت هزینه نوشابه
313,375
ریال
بوفه شماره 7 سالاد فصل مرغ_کباب کوبیده_فسنجان با گوشت_شیرین پلو_باقلا پلو_برنج ساده ژله نوشابه
528,432
ریال
بوفه شماره 8 سالاد فصل جوجه_کباب کوبیده_فسنجان_شیرین پلو_باقلا پلو_برنج ساده ژله نوشابه
626,750
ریال
بوفه شماره 9 سالاد فصل جوجه کباب_کباب کوبیده_برنج ساده_شیرین پلو_باقلا پلو_ ژله نوشابه
488,865
ریال
انواع غذاها و منوهای فوق به صورت پیشنهادی سالن است، شما می توانید با توجه به سلیقه و علاقه و نظرات خود با کارشناسان تشریفات علاءالدین تراول تماس بگیرید و غذای مورد دلخواه خود را تعیین نمائید.
سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد در محوطه‌ی باغ دل‌انگیز، زیبا و سرسبز  این هتل 4 ستاره واقع شده که با معماری و طراحی دلچسبش، اوقات شیرینی را برای میهمانان شما در برگزاری مراسمتان رقم خواهد زد. این سالن خوب یزد با 154 متر مربع مساحت و ارتفاع سالن 4 متر آماده برگزاری مراسم و مهمانی‌های شما در وضعیت صندلی‌های اختیاری با چیدمان مهمانی با میز کامل و ضیافتی، طرح کلاس درسی، U شکل، میز جلسه و کنفرانسی است. شما با رزرو سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد بین 50 تا 230 مهمان را می‌توانید داشته باشید و از امکاناتی همچون پرده نمایش ثابت ویدئو پروژکتور، اینترنت وای فای، رقص نور، برگزاری مراسم در سالن جانبی، امکان سرو غذا و میان وعده بهره‌مند گردید. این سالن در فضای کاملا سنتی هتل که آرامشی متفاوت در سرزمین مهر و خشت را به مبهمانانتان القا می‌کند، دارای رستوران غذا مجزا به شکل سلف سرو است و میهمانان شما می‌توانند در این رستوران علاوه بر انواع غذای ایرانی و اصیل، انواع سالاد، دسر و نوشیدنی نیز انتخاب کنند و میل نمایند. سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد برای برگزاری مراسمی از قبیل میهمانی سفارت ها، کنسرت، کارگاه آموزشی، ضیافت ناهار، همایش‌ها، معرفی محصولات شرکت ها، سمینارها و برگزاری میتینگ و جلسات کاری شرایط بسیار خوب و ایده‌آلی دارد تا خاطره شیرین این مهمانی برای همیشه در ذهنتان ماندگار شود. سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد با برخی از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری یزد از جمله دخمه زرتشتیان، موزه آیینه و روشنایی، آتشکده، سینما تک، پاساژ امیر و ...فاصله کمی دارد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای اجاره سالن در یزد و سراسر ایران به بخش اجاره سالن در سایت علاءالدین تراول مراجعه کنید و با چند کلیک ساده، رزرو سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد خود را از سایت ما به صورت آنلاین ثبت نام نمایید.

امکانات سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد

پرده نمایش ثابت ویدئو پروژکتور
سالن غذاخوری مجزا
اینترنت وای فای
سالن جانبی
اتاق فرمان
امكان سرو غذا و ميان وعده

مراسم قابل برگزاری در سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد

همایش و سمینار
کنسرت
کارگاه آموزشی
میتینگ و جلسه
ضیافت ناهار
میهمانی سفارت ها
میهمانی شرکت ها
معرفی محصولات شرکت ها

خدمات قابل ارائه در سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد

میکروفون بیسیم
عکاسی
فیلمبرداری
تخته وایت برد
مترجم همزمان
تورهای مرتبط با سالن کنفرانس هتل باغ مشیرالممالک یزد