ایرانیان از دیرباز نخستین روز بهار را به عنوان یک آیین باستانی پاس می‌داشتند. علاوه بر ایرانیان، 15 کشور مختلف نیز نوروز را جشن می‌گرفتند، جشنی که به عنوان میراث ناملموس معنوی در سازمان یونسکو نیز به ثبت جهانی رسیده است. از آنجا که تعداد مهاجرین ایرانی کانادا و ونکوور بسیار زیاد است، شورای شهر ونکوور کانادا نوروز (20 مارس) را در تقویم رسمی شهر به ثبت رسانید. پیش از این (سال 2009)، مجلس کانادا، نوروز را به تقویم ملی کشور افزوده بود. 

نوروز


زبان پارسی، یکی از ده زبان غیررسمی ونکوور به شمار می‌آید و نوروز نیز یکی از جشن‌های رسمی محسوب می‌شود. در مصوبه شورای شهر ونکوور به پیوند انسان‌هایی از فرهنگ متفاوت با طبیعت در نوروز اشاره شده است. همچنین در این مصوبه آمده از آنجا که تنوع قومیتی فرهنگی ونکوور یکی از مایه‌های افتخار این شهر به شمار می‌آید، جشن نوروز به رسمیت شناخته می‌شود. ایران نیز از جمله ده کشوری است که بیشترین تعداد مهاجر را در این شهر دارد. آنها همچنین زبان پارسی را در راس زبان های پرکابرد و غیر رسمی منطقه برشمرده‌اند. 

نوروز