• امتیاز کلی شما به این وبلاگ
  • تا کنون
  • 5 103 20153

زاینده رود دوباره جان گرفت

آب سد زاینده رود برای مدت بیست روز باز شد. این کار برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان در بامداد هشتم بهمن ماه انجام شده است. در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 190 میلیون متر مکعب است که ورودی سد 25 و خروجی آن 8.5 متر مکعب در ثانیه است. پیش از ظهر امروز نهم بهمن ماه، آب زاینده رود به منطقه ناژوان رسید و اکنون آب به سی و سه پل و پل خواجو رسیده است. کشاورزان اصفهانی 18 ماه، خواستار گرفتن حقابه خود بودند، از همین رو 105 میلیون متر مکعب آب برای غلات کاری کشاورزان شرق باز شد. اگر چه برای کشت غله دیر است اما کشاورزان چاره ای به غیر از کشت غله ندارند. اکنون 35 هزار هکتار از مزارع کشاورزی برای کشت آماده است. اگر بارندگی های اسفند موثر نباشد، مرحله دوم بازگشایی زاینده رود در دهه سوم اسفند خواهد بود و در غیر این صورت به فروردین 98 موکول خواهد شد. 

پل خواجو

 

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص زاینده رود دوباره جان گرفت به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
  • امتیاز کلی شما به این وبلاگ
  • عالی
  • تا کنون
  • 5
لایک شما به این وبلاگ   103

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

نام عکس آپلود عکس