نام تور : تور گرجستان تفلیس باتومی ایجاد شده در تاریخ 1397/11/13 ساعت 09:44 توسط نسیم امینی
عنوان پکیج تور : تور تفلیس نوروز 98
مدت تور گرجستان تفلیس باتومی : 4 شب و 5 روز
نام ایرلاین اصلی تور گرجستان تفلیس باتومی : قشم ایر

نام هتل خدمات هتل
قیمت هر نفر
در دو تخته
از
قیمت هر نفر
در یک تخته
از
قیمت هر نفر کودک 6 تا 11
سال با تخت
از
قیمت هر نفر کودک 2 تا 5
سال بدون تخت
از
قیمت نوزاد زیر
2 سال
از
BB 8.700.000 تومان 13.150.000 تومان 6.600.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.700.000 تومان 4.400.000 تومان 3.300.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.700.000 تومان 4.500.000 تومان 3.600.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.800.000 تومان 4.800.000 تومان 3.500.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.300.000 تومان 5.000.000 تومان 3.500.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.350.000 تومان 5.700.000 تومان 3.500.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.450.000 تومان 5.900.000 تومان 3.200.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.450.000 تومان 5.700.000 تومان 4.000.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.550.000 تومان 5.850.000 تومان 3.400.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.600.000 تومان 5.900.000 تومان 4.250.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.700.000 تومان 6.300.000 تومان 3.700.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.900.000 تومان 6.500.000 تومان 4.550.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.900.000 تومان 6.950.000 تومان 4.300.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.900.000 تومان 6.900.000 تومان 4.300.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 5.000.000 تومان 7.000.000 تومان 4.250.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 5.300.000 تومان 6.995.000 تومان 4.000.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 5.450.000 تومان 7.950.000 تومان 5.300.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 8.450.000 تومان 12.900.000 تومان 8.400.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.350.000 تومان 3.700.000 تومان 3.250.000 تومان 2.990.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.350.000 تومان 3.700.000 تومان 3.250.000 تومان 2.990.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.400.000 تومان 3.600.000 تومان 3.350.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.500.000 تومان 4.000.000 تومان 3.350.000 تومان 3.000.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.500.000 تومان 3.950.000 تومان 3.400.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.950.000 تومان 3.500.000 تومان 3.400.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 4.150.000 تومان 3.500.000 تومان 3.200.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.600.000 تومان 4.100.000 تومان 3.300.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.670.000 تومان 4.150.000 تومان 3.250.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
BB 3.700.000 تومان 4.220.000 تومان 3.300.000 تومان 2.950.000 تومان 600.000 تومان رزرو
توضیحات پکیج تور گرجستان تفلیس باتومی :
روزهای پروازی قشم ایر هر روز هفته میباشد.
خدمات پکیج تور گرجستان تفلیس باتومی : 4 شب اقامت در هتل + صبحانه 
ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت 
راهنمای فارسی زبان
بیمه نامه مسافرتی
سیم کارت فرودگاهی

نسیم امینی
نسیم امینی
داخلی154
+989107254799
هستی پرویزی
هستی پرویزی
داخلی153
+989107254798
محمد شریف
محمد شریف
داخلی152
09107254775