نام تور : تور دبی ایجاد شده در تاریخ 1397/10/01 ساعت 09:53 توسط نسیم امینی
عنوان پکیج تور : تور دبی 3 شب و 4 روز زمستان 97
مدت تور دبی : 3 شب و 4 روز
تاریخ اجرا تور دبی : تکمیل ظرفیت
نام ایرلاین اصلی تور دبی : ماهان
معرفی پکیج تور دبی :
تور 3شب و 4 روز دبی همراه با ویزای توریستی دبی و پرواز مستفیم ماهان با کلیه خدمات معرفی شده 

نام هتل خدمات هتل
قیمت هر نفر
در دو تخته
از
قیمت هر نفر
در یک تخته
از
قیمت هر نفر کودک 6 تا 11
سال با تخت
از
قیمت هر نفر کودک 2 تا 5
سال بدون تخت
از
قیمت نوزاد زیر
2 سال
از
BB 946 درهم + نرخ پرواز 1549 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 1051 درهم + نرخ پرواز 1759 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 1027 درهم + نرخ پرواز 1714 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود رزرو
BB 1141 درهم + نرخ پرواز 1942 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 535 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 1165 درهم + نرخ پرواز 1987 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 535 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB بهترین نرخ به صورت انلاین چک شود بهترین نرخ به صورت انلاین چک شود بهترین نرخ به صورت انلاین چک شود بهترین نرخ به صورت انلاین چک شود بهترین نرخ به صورت انلاین چک شود رزرو
BB 1309 درهم + نرخ پرواز 2275 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 535 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود رزرو
BB بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود بهترین نرخ انلاین چک شود رزرو
BB 1354 درهم + نرخ پرواز 2368 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 535 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 460 درهم + نرخ پرواز 1060 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 778 درهم + نرخ پرواز 1120 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 754 درهم + نرخ پرواز 1165 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 826 درهم + نرخ پرواز 1216 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 838 درهم + نرخ پرواز 1216 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 790 درهم + نرخ پرواز 1237 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پروزا 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 790 درهم + نرخ پرواز 1237 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 808 درهم + نرخ پرواز 1276 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 853 درهم + نرخ پرواز 1282 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 814 درهم + نرخ پرواز 1285 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 820 درهم +نرخ پرواز 1297 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 841 درهم + نرخ پرواز 1339 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 374درهم + نرخ پرواز 925درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 607 درهم + نرخ پرواز 871 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم +نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 637 درهم + نرخ پرواز 871 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 613 درهم + نرخ پرواز 886 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 652 درهم + نرخ پرواز 904 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 679 درهم + نرخ پرواز 958 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 457 درهم + نرخ پرواز 1042 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 715 درهم + نرخ پرواز 1090 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 462 درهم + نرخ پرواز 1171 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 445 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 904 درهم + نرخ پرواز 1369 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 781 درهم + نرخ پرواز 1222 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
BB 904 درهم + نرخ پرواز 1465 درهم + نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی 475 درهم + نرخ پرواز 300 درهم + نرخ پرواز رزرو
توضیحات پکیج تور دبی :
مدارک مورد نیاز جهت ویزای توریستی دبی:
اسکن دقیق و رنگی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود مسافر به دبی 
خدمات پکیج تور دبی :
پرواز مستقیم ماهان 
3شب اقامت در هتل های فوق همراه با صبحانه در دبی
ویزای توریستی دبی
ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
بیمه نامه مسافرتی 
لیدر فارسی زبان

نسیم امینی
نسیم امینی
داخلی154
+989107254799
هستی پرویزی
هستی پرویزی
داخلی153
+989107254798