نام تور : تور استانبول ترکیه ایجاد شده در تاریخ 1397/08/26 ساعت 10:18 توسط هستی پرویزی
عنوان پکیج تور : تور استانبول 3 شب و 4روزویژه زمستان علاءالدین تراول
مدت تور استانبول ترکیه : 3 شب و 4 روز
تاریخ اجرا تور استانبول ترکیه : هر روزه
نام ایرلاین اصلی تور استانبول ترکیه : ماهان
معرفی پکیج تور استانبول ترکیه : معرفی دارد

نام هتل خدمات هتل
قیمت هر نفر
در دو تخته
از
قیمت هر نفر
در یک تخته
از
قیمت هر نفر کودک 6 تا 11
سال با تخت
از
قیمت هر نفر کودک 2 تا 5
سال بدون تخت
از
قیمت نوزاد زیر
2 سال
از
BB نرخ پرواز + 60دلار نرخ پرواز + 120 دلار نرخ پرواز+ 36دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز +52دلار نرخ پرواز +105دلار نرخ پرواز+50دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز +65یورو نرخ پرواز +120یورو نرخ پرواز+60یورو نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز +55دلار نرخ پرواز +100دلار نرخ پرواز+53دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+90دلار نرخ پرواز+175دلار نرخ پرواز+85دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+73یورو نرخ پرواز +145یورو نرخ پرواز+70یورو نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+120یورو نرخ پرواز+235یورو نرخ پرواز+110یورو نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+80دلار نرخ پرواز+155دلار نرخ پرواز+70دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+90دلار نرخ پرواز+165دلار نرخ پرواز+80دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+85دلار نرخ پرواز+165دلار نرخ پروز+80دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+95یورو نرخ پرواز+190یورو ترخ پرواز+90یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+105یورو نرخ پرواز+210یورو نرخ پرواز+100یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+90یورو نرخ پرواز+175یورو نرخ پرواز+85یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+90یورو نرخ پرواز+175یورو نرخ پرواز+80یورو نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+90یورو نرخ پرواز+190یورو نرخ پرواز+70یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+80یورو نرخ پرواز+165یورو نرخ پرواز+75یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+75یورو نرخ پرواز+135یورو نرخ پرواز+70یورو نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+65یورو نرخ پرواز+115یورو نرخ پرواز+65یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+80یورو نرخ پرواز+175یورو نرخ پرواز+75یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+55دلار نرخ پرواز+100دلار نرخ پرواز+50دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+75دلار نرخ پرواز+135دلار نرخ پرواز+70دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+90یورو نرخ پرواز+175یورو نرخ پرواز+90یورو نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+70دلار نرخ پرواز+130دلار نرخ پرواز+60دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+70دلار نرخ پرواز+135دلار نرخ پرواز+70دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+50دلار نرخ پرواز+100دلار نرخ پرواز+50دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+105یورو نرخ پرواز+210یورو نرخ پرواز+105یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+100یورو نرخ پرواز+195یورو نرخ پرواز+100یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+52دلار نرخ پرواز+98دلار نرخ پرواز+50دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+50دلار نرخ پرواز+98دلار نرخ پرواز+48دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+45دلار نرخ پرواز+83دلار نرخ پرواز+43دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+43دلار نرخ پرواز+83دلار نرخ پرواز+40دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+45دلار نرخ پرواز+98دلار نرخ پرواز+42دلار نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+80دلار نرخ پرواز+145دلار نرخ پرواز+75دلار نرخ پرواز با هماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+85یورو نرخ پرواز+160یورو نرخ پرواز+80یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+220یورو نرخ پرواز+430یورو نرخ پرواز+200یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+225یورو نرخ پرواز+450یورو نرخ پرواز+220یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+150یورو نرخ پرواز+295یورو نرخ پرواز+150یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+190یورو نرخ پرواز+370یورو نرخ پرواز+180یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+210یورو نرخ پرواز+410یورو نرخ پرواز+210یورو نرخ پرواز با هماهنگی قبلی رزرو
BB نرخ پرواز+195یورو نرخ پرواز+375یورو نرخ پرواز+195یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+200یورو نرخ پرواز+385یورو نرخ پرواز+200یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+135یورو نرخ پرواز+260یورو نرخ پرواز+135یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
BB نرخ پرواز+125یورو نرخ پرواز+230یورو نرخ پرواز+125یورو نرخ پرواز باهماهنگی تلفنی رزرو
توضیحات پکیج تور استانبول ترکیه : این پکیج برای 3 شب و 4 روز است ولی امکان شب اضافی هم وجود دارد . نرخ پرواز چارتر و لحظه ای می باشد .ماهان دو تایم رفت صبح 6.50و9.50وعصری 17.30و برگشت 11.35و 22.00دارد . قشم ایرساعت رفت 19.00و برگشت 22.00و پرواز ترکیش ساعات پروازی متفاوت و پرواز به دو فرودگاه صبیحا و اتاتورک دارد . قوانین هر پرواز برای زیر دو سال متفاوت می باشد . نرخ دلار و یورو به حواله روز محاسبه می گردد.تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
خدمات پکیج تور استانبول ترکیه : 3 شب و 4 روز اقامت . بلیط رفت و برگشت ماهان یا ترکیش و یا قشم ایر . صبحانه . ترانسفر . یک روز گشت خرید با ناهار

نازنین مباهات
نازنین مباهات
داخلی151
+989107254781
نسیم امینی
نسیم امینی
داخلی154
+989107254799
هستی پرویزی
هستی پرویزی
داخلی153
+989107254798