• امتیاز کلی شما به
 • هتل راه و ما یزد
 • تا کنون
 • 4.7
 • 116
 • 21274
 • بار نمایش

30 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 70 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

صبحانه-اینترنت-پارکینگ-آب معدنی

یزد- صفائیه- میدان ریاضی بلوار ابن سینا روبه روی بیمارستان شهید صدوقی

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,450,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
4,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
2,950,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 11 باب
5,850,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
6,850,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
6,850,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
چهارشنبه
1398/02/04
دوتخته
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
4,050,000 ریال
3,790,000 ریال
یک تخته
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
2,680,000 ریال
2,590,000 ریال
سه تخته
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,850,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
5,150,000 ریال
4,790,000 ریال
چهار تخته
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال
6,230,000 ریال
5,790,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

خدمات خشکشویی-سالن همایش-لابی-اینرنت با سرعت بالا-پارکینگ در هتل-تهویه مطبوع-خودپرداز بانک-روزنامه رایگان-صندوق امانات در لابی-کافی شاپ-آسانسور-تاکسی سرویس-رستوران در هتل-رستوران فست فود-روم سرویس 24 ساعته-غرفه صنایع دستی-کافی نت-اتاق جلسات-ترانسفر از فرودگاه به هتل-رستوران سنتی-رستوران فضای باز-سالن جشن و مراسم و عروسی-صبحانه رایگان-نماز خانه-اسانسور

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
کتابخانه
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران فست فود
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
کافی نت
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیون LCD- سرمایش و گرمایش مرکزی- مینی بار- یخچال- اینترنت- حمام- صندوق امانت- میز آرایش- دوش- سرویس فرنگی- کتری برقی برای آبجوش- سشوار- فن کویل- میز کار

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
میز کار
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

آبمیوه-املت میکس-چای-عدسی-مربا-نسکافه-آبمیوه طبیعی-انواع املت-سرشیر-عسل-میوه فصل-نیمرو-املت قارچ-پنیر-خامه-سوسیس سرخ شده-نان ایرانی-کره-املت گوجه فرنگی-تخم مرغ آب پز-خرما-شیر-لوبیا-نان فرانسوی-املت گوجه فرنگی-حلوا ارده

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

صبحانه-اینترنت-پارکینگ-آب معدنی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
ترانسفر ورود
صبحانه بوفه

هتل راه و ما در سال 1396 برای خدمت رسانی هرچه بهتر به میهمانان زیباترین شهر تاریخی خشتی، عروس کویر افتتاح شده است. در همان ابتدای ورود به لابی متوجه می شوید که به یکی از لوکس ترین و مدرن ترین هتل های ایران پا گذاشته اید. 30 اتاق این هتل 4 ستاره و مجلل به شکل اتاق های یک تا چهار تخته و رویال سوئیت های دوخوابه به میهمانان عرضه می شود و خدمات و تجهیزات کاملی از جمله اینترنت پرسرعت، پارکینگ اختصاصی، خدمات خشک شویی، غرفه صنایع دستی و روم سرویس 24 ساعته به میهمانان ارائه می کند. نورپردازی و دکوراسیون ویژه رستوران، شما را دعوت به چشیدن غذاهای متنوع و خوش طعم ایرانی، ایتالیایی و فست فود در محیطی مجلل می کند. اگر به دنبال یک فضای متفاوت برای دورهمی های دوستانه و خانوادگی هستید، کافی شاپ هتل راه و ما، محیطی واقعا متفاوت و جذاب برای مهمانان تدارک دیده است، از فضاهای سنگی تا حوضچه های آب در فضای باز. 6 سالن با ظرفیت های مختلف از 50 تا 600 نفر برای مراسم، جلسات و همایش در این مجموعه وجود دارد که برای ضیافت های مجلل، به امکانات مدرن مجهز شده اند. نزدیکی به مراکز خرید بزرگ، موزه های تاریخی و بافت سنتی شهر و همچنین فرودگاه و راه آهن یزد از دیگر مزایای انتخاب هتل راه و ما است. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1396
سال بازسازی : 1396
تعداد اتاق ها : 30
تعداد تخت ها : 70
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 14/2 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 02:56 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 8/3 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:27 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 15/6 کیلومتر معادل 00:19 دقیقه با اتومبیل یا 02:38 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 8/8 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:40 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/4 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:18 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/8 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل راه و ما یزد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل راه و ما یزد
 • تا کنون
 • 4.7
لایک شما به هتل راه و ما یزد   116

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس