• امتیاز کلی شما به
 • هتل سنتی خوان دوحد یزد
 • تا کنون
 • 4.5
 • 105
 • 20120
 • بار نمایش

31 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 102 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,350,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه بوفه- پارکینگ - اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

یزد- بلوار بسیج- چهارراه سلمان- ابتدای بلوار شهید عاصی زاده- کوچه سنگریزه- هتل سنتی خوان دو حد یزد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
3,340,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 990,000 ریال
2,350,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
2,210,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 720,000 ریال
1,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,370,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 1,520,000 ریال
2,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
6,620,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 2,430,000 ریال
4,190,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
3,340,000 ریال
2,350,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
یک تخته
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,210,000 ریال
1,490,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
سه تخته
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
4,370,000 ریال
2,850,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال
سوئیت پنج تخته
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
6,620,000 ریال
4,190,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال
7,940,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

لابی- نمازخانه- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ روباز- رستوران فرنگی- رستوران سنتی- رستوران فست فود- صبحانه خوری- کافی شاپ- خدمات خشکشویی - روم سرویس 24ساعته- تهویه مطبوع

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
لابی
رستوران فست فود
رستوران سنتی
رستوران هندی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

یخچال- تلویزیون LED- مینی بار- سرویس فرنگی- صندوق امانات- سشوار- تلفن- اینترنتWIFI- چیلر - کتری برقی برای آب جوش - دوش - میز آرایش -

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش
چای تی بگ و نسکافه رایگان

نیمرو-املت گوجه فرنگی-املت قارچ-خاگینه-سالاد ماکارونی-الویه- هات داگ- خوراک سوسیس- اشکنه-پنیر-کره- اسنک-عدسی- لوبیا-آش آبادانی- تخم مرغ آبپز- میوه فصل- آبمیوه- شیر- نسکافه-قهوه- ترشی- سبزی- چای- سیب زمینی سرخ کرده- یتیمچه- 4نوع نان- مربا- عسل- ماست خیار - میرزا قاسمی - کشک و بادمجان- خوراک سبزیجات

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم
قهوه

صبحانه بوفه- پارکینگ - اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اگر قبلا به یزد سفر کرده باشید، احساس آرامشی که حاصل قدم زدن در بافت تاریخی است را تجربه کرده اید. احساسی که دل کندن از خانه های خشتی را سخت می کند. شاید حتی آرزو کنید که ساعتی در یکی از این خانه ها بمانید، چایی بنوشید یا شب را در یکی از اتاق ها بیارامید. هتل خوان دوحد در قلب بافت تاریخی شما را برای چند روزی میهمان یکی از این خانه ها می کند. هتل خوان دوحد یادگاری از دو دوران مختلف است. حیاطی از دوران صفوی دارد. با معماری خاص آن دوران و اشیای تزئینی که همگی مربوط به اواخر دوران صفوی است. حیاط دیگر، مربوط به اوایل قاجار و با حال و هوای همان دوران است. با اقامت در این هتل صفحات تاریخ 200 سال گذشته ایران را ورق خواهید زد. اگر مسافر شهر یزد هستید، می توانید سری به میدان امیرچخماق بزنید که به عنوان کی از نمادهای این شهر شناخته می شود. موزه آیینه و روشنایی یزد نیز از دیگر جاذبه های یزد است که معماری داخلی آن با آیینه کاری و گچ کاری های زیبا تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و فرنگی است و بازدید از آن به عنوان تنها موزه تخصصی نور جالب و هیجان انگیز است. هتل خوان دوحد با معماری سنتی و امکاناتی مدرن، در خدمت تمامی میهمانان سرزمین بادگیرها است.


نوع اقامتگاه : هتل سنتی
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : بلوار بسیج
سال ساخت : 1395
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 31
تعداد تخت ها : 102
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

دارند

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 10 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 14 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:15 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/4 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 3 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده

در صورتی که 1 ماه تا ورود مسافر باقی مانده باشد کنسلی شامل جریمه نمی گردد، در صورتی که 15 روز به ورود مسافر باقی مانده باشد 25% هزینه کل به عنوان جریمه لحاظ می گردد و اگر کمتر از 15 روز تا ورود مسافر باقی مانده باشد 50% کل هزینه به عنوان جریمه کسر می گردد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل سنتی خوان دوحد یزد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل سنتی خوان دوحد یزد
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل سنتی خوان دوحد یزد   105

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس