• امتیاز کلی شما به
 • هتل نیلو تهران
 • تا کنون
 • 4.4
 • 112
 • 20086
 • بار نمایش

72 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 155 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 6,190,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به میدان ونک- سمت چپ- انتهای خیابان فوزی- سمت چپ- پلاک 3- هتل نیلو تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 30 باب
8,150,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,500,000 ریال
6,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 29 باب
7,520,000 ریال
با 18% تخفیف
معادل 1,330,000 ریال
6,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
8,770,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,620,000 ریال
7,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
15,000,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 2,850,000 ریال
12,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
9,400,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,750,000 ریال
7,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
12,150,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 2,200,000 ریال
9,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
9,400,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,700,000 ریال
7,700,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته
8,150,000 ریال
6,650,000 ریال
8,150,000 ریال
6,650,000 ریال
8,150,000 ریال
6,650,000 ریال
8,150,000 ریال
6,650,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
8,150,000 ریال
7,050,000 ریال
یک تخته
7,520,000 ریال
6,190,000 ریال
7,520,000 ریال
6,190,000 ریال
7,520,000 ریال
6,190,000 ریال
7,520,000 ریال
6,190,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
7,520,000 ریال
6,550,000 ریال
سه تخته
8,770,000 ریال
7,150,000 ریال
8,770,000 ریال
7,150,000 ریال
8,770,000 ریال
7,150,000 ریال
8,770,000 ریال
7,150,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
8,770,000 ریال
7,550,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
15,000,000 ریال
12,150,000 ریال
15,000,000 ریال
12,150,000 ریال
15,000,000 ریال
12,150,000 ریال
15,000,000 ریال
12,150,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
15,000,000 ریال
12,550,000 ریال
آپارتمان یک خوابه دو نفره
9,400,000 ریال
7,650,000 ریال
9,400,000 ریال
7,650,000 ریال
9,400,000 ریال
7,650,000 ریال
9,400,000 ریال
7,650,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
12,150,000 ریال
9,950,000 ریال
12,150,000 ریال
9,950,000 ریال
12,150,000 ریال
9,950,000 ریال
12,150,000 ریال
9,950,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
12,150,000 ریال
10,250,000 ریال
سوئیت خانواده
9,400,000 ریال
7,700,000 ریال
9,400,000 ریال
7,700,000 ریال
9,400,000 ریال
7,700,000 ریال
9,400,000 ریال
7,700,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال
9,400,000 ریال
8,050,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اینترنت سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- سالن همایش- صبحانه رایگان- لابی- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ورزش های آبی

تلویزیون LCD- اینترنت WiFi- حمام- روزنامه رایگان- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات- سرویس فرنگی- سشوار- مینی بار

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
روزنامه رایگان
مینی بار

آبمیوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- شیر- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره- قهوه

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اگر می‌خواهید در جایی از پایتخت اقامت کنید که به اندازه خانه خودتان در آن احساس راحتی کنید پیشنهاد ما به شما هتل 4 ستاره نیلو واقع در خیابان مشهور ولیعصر است. این هتل آپارتمان با امکاناتی در حد یک هتل پنج ستاره در سال 1380 افتتاح شده است و در سال 1394 نیز مورد بازسازی قرار گرفته است؛ به همین دلیل فضای نوساز این هتل رضایت شما را جلب خواهد کرد. فضاهای عمومی هتل نیلو تهران با بهترین دیوارپوش‌ها و تابلوهای نقاشی و خاتم‌کاری و کاشی‌ها و همچنین صنایع دستی نفیس ایرانی تزئین شده‌اند تا حس خوب اقامت در یک هتل ایرانی را به میهمانان خود القا کند. این هتل شش طبقه در مجموع دارای اتاق‌های دلباز یک‌تخته تا چهارتخته، آپارتمان دوخوابه چهار نفره و سوئیت‌های رویال دونفره است که همگی با رنگ‌های زیبا رنگ‌آمیزی شده‌اند و تابلوهای نقاشی سنتی ایرانی بر دیواره‌هایش حس خوب آرامش را به میهمانان خود می‌دهد. هتل نیلو دارای سالنی برای صبحانه‌های خوشمزه‌اش و یک رستوران کوچک است، البته اگر علاقه به غذاهای خانگی دارید، در آشپزخانه‌ی سوئیت های این هتل می‌توانید غذایتان را گرم کنید. برای استراحت و تغییر ذائقه نیز می‌توانید به کافی‌شاپ بروید و از نوشیدنی‌ها و دسرهای سرد و گرمش لذت ببرید. یکی از مزیت‌های مهم هتل نیلو مجموعه آبی و خدمات اسپای متفاوت آن است که سبب می شود بسیاری از میهمانانش، این هتل را برای بار چندم نیز انتخاب کنند. برای برگزاری همایش‌های کوچک و جلسات شرکتی و اداری می‌توانید روی دو سالن جلسه و کنفرانس این هتل چهارستاره حساب کنید. موقعیت مکانی هتل نیز به گونه‌ای است که به راحتی می‌توانید به تمام نقاط تهران دسترسی داشته باشید یا در صورت لزوم از پارکینگ هتل استفاده کنید. هتل نیلو با خدماتی لوکس‌تر از یک هتل چهار ستاره تمامی تلاش خود را می‌کند تا میهمانانش آسایش و آرامشی مشابه خانه خود را تجربه نمایند. نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : میدان ونک
سال ساخت : 1380
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 72
تعداد تخت ها : 155
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 10
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

نرخ مهمان ایرانی و خارجی متفاوت است و به دلیل محاسبه نرخ مهمان خارجی به دلار روز، حتما قبل از رزرو اتاق با شرکت تماس بگیرید.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 13/21 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 03:02 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 57/3 کیلومتر معادل 01:12 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 12 کیلومتر معادل 00:37 دقیقه با اتومبیل یا 02:33 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 11/9 کیلومتر معادل 00:29 دقیقه با اتومبیل یا 02:39 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 8/3 کیلومتر معادل 00:27 دقیقه با اتومبیل یا 01:43 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 4/1 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:39 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 9/4 کیلومتر معادل 00:34 دقیقه با اتومبیل یا 00:53 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 10 کیلومتر معادل 00:36 دقیقه با اتومبیل یا 01:44 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 9/9 کیلومتر معادل 00:41 دقیقه با اتومبیل یا 01:47 پیاده

رزروهای انفرادی در صورت کنسلی از 5 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه هزینه یک شب اقامت می باشد.

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل نیلو تهران
 • تا کنون
 • 4.4
لایک شما به هتل نیلو تهران   112

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس