• امتیاز کلی شما به
 • هتل لاله پارک تبریز ( کایا سابق)
 • تا کنون
 • 4.3
 • 137
 • 31908
 • بار نمایش

220 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 490 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 5,150,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/12/27

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود در لابی و اتاق- استخر - سونا بخار- سونا خشک- جکوزی- حمام ترکی- سالن بدنسازی

آذربايجان شرقی- تبریز- اتوبان پاسداران- میدان شهید فهمیده- هتل کایا لاله پارک تبریز

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 77 باب
7,300,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,150,000 ریال
5,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 77 باب
9,200,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 3,050,000 ریال
6,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
14,100,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 4,910,000 ریال
9,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
1,410,000 ریال
با -551% تخفیف
معادل -7,780,000 ریال
9,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
15,950,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 5,750,000 ریال
10,200,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
15,950,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 5,750,000 ریال
10,200,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
39,450,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 15,720,000 ریال
23,730,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 40 باب
18,400,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 6,150,000 ریال
12,250,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
اتاق دلوکس یک نفره
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
اتاق دلوکس دو نفره
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
9,200,000 ریال
6,150,000 ریال
سوئیت جونیور یک نفره
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
14,100,000 ریال
9,190,000 ریال
سوئیت جونیور دو نفره
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
11,000,000 ریال
1,410,000 ریال
11,000,000 ریال
1,410,000 ریال
11,000,000 ریال
1,410,000 ریال
11,000,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
1,410,000 ریال
9,190,000 ریال
سوئيت اکسکيوتيو یک نفره
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
سوئيت اکسکيوتيو دو نفره
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
15,950,000 ریال
10,200,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
39,450,000 ریال
23,730,000 ریال
کانکت چهارنفره
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال
18,400,000 ریال
12,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

سالن جشن و مراسم عروسی- رستوران در هتل- سالن همایش- کافی شاپ- جکوزی- اینترنت- پارکینگ در هتل- مرکزخرید- اتاق جلسات- بیزینس سنتر- تاکسی سرویس- آسانسور- لابی- خدمات پزشکی- حمام ترکی-تهویه مطبوع- سونا بخار- سونا خشک- خدمات خشکشویی- سالن بدنسازی- خدمات اسپا- صبحانه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
خدمات پزشکی
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
حمام ترکی
سالن بدنسازی

سشوار- اینترنت- حمام- دوش- مینی بار- سرویس فرنگی- صندوق امانات- کتری برقی برای آب جوش- تلویزیون LCD- قهوه ساز

قهوه ساز
سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
مینی بار
کتری برقی برای آب جوش

کره- مربا- پنیر- چای- آبمیوه- عدسی- لوبیا- ژامبون- نیمرو- املت گوجه فرنگی- نان ایرانی- تخم مرغ آب پز- سوسیس سرخ شده

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود در لابی و اتاق- استخر - سونا بخار- سونا خشک- جکوزی- حمام ترکی- سالن بدنسازی

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه

هتل پنج ستاره لاله پارک تبریز(کایا سابق) هتلی با سبکی متفاوت از هتل های ایرانی است و بدون شک جز اولین و پرطرفدارترین‌های شهر تبریز خواهد بود.  نمای این ساختمان بزرگ 17 طبقه شیشه ای است و در بدو ورود به هتل لابی شیک و در عین حال ساده هتل احساس شیک بودن را به شما القا خواهد کرد. این هتل، هتلی بزرگ در شهر تبریز است، که خدماتی حقیقتا پنج ستاره را در سراسر آن مشاهده خواهید کرد. این هتل نوساز ترین هتل پنج ستاره تبریز است که در سال 1395 افتتاح شده‌ است. پرسنل مجرب هتل نیز در کنار فضای متفاوت احساسی متفاوت از هتل‌های همیشگی را به شما القا می کنند. اتاق‌های هتل لاله پارک دارای چیدمان منحصر به فردی هستند. رنگ بندی اتاق‌ها در کنار امکاناتی که دارند احساس خوب خاص بودن را به شما القا خواهد کرد. رستوران‌های مجلل این هتل با منوی متنوع انواع غذاهای ایرانی و بین‌المللی را سرو می‌کنند و سالن‌های متنوع کنفرانس، همایش و مراسم با کلیه امکانات آماده خدمت رسانی به مهمانان هستند. مجموعه ورزشی بزرگ همراه با سالن بدنسازی، استخر شنا، سالن سونا و جکوزی و بسیاری خدمات دیگر، همگی مجموعه ای بسیار کامل و لوکس را تشکیل داده اند تا بهترین خدمات را مطابق با استانداردهای بین المللی به شایستگی تقدیم حضورتان کند. هیجان انگیز ترین بخش هتل کایا را می‌توان همجواری این هتل با مرکز خرید کایا معرفی کرد. این مرکز خرید چند طبقه دارای فروشگاههای بزرگی است که بروزترین محصولات دنیا در آنجا عرضه می‌شود. این هتل و مرکز خرید که تحت مدیریت مشترک هستند از داخل هتل و پاساژ هم به یکدیگر دسترسی دارند. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : آذربایجان شرقی
نام شهر : تبریز
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری : پاسداران
سال ساخت : 1395
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 220
تعداد تخت ها : 490
تعداد طبقات : 17
ظرفیت پارکینگ : 300
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 20 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 04:11 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 58/2 کیلومتر معادل 01:00 دقیقه با اتومبیل یا 10:22 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 17 کیلومتر معادل 00:23 دقیقه با اتومبیل یا 02:37 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 8/3 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:25 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/3 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده

کنسلی تا یک روز قبل از ورود میهمان 100% هزینه اتاق سوخت میشود .

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل لاله پارک تبریز ( کایا سابق) به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل لاله پارک تبریز ( کایا سابق)
 • تا کنون
 • 4.3
لایک شما به هتل لاله پارک تبریز ( کایا سابق)   137

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • عالی
 • تا کنون
 • 5
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • خیلی خوب
 • تا کنون
 • 3.5
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • خیلی خوب
 • تا کنون
 • 3.5

نام عکس آپلود عکس
عکس کاربر
پریسا صفاری
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 11:06 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل کایا
شرح نظر : نظم و مقررات هتل
عکس کاربر
تینا لاجوردی
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397 ساعت 16:03 تاریخ سفر : بهمن 1397
عنوان نظر : بی نظیر
شرح نظر : بدون شک بهترین هتل در ایران است