• امتیاز کلی شما به
 • هتل زندیه شیراز
 • تا کنون
 • 4.5
 • 137
 • 20268
 • بار نمایش

72 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 144 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,800,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه بوفه- استخر-سونا-جکوزی-باشگاه ورزشی-اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-

فارس- شیراز- بلوار هجرت- نرسیده به ارگ کریم خان- هتل زندیه

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
3,490,000 ریال
با 20% تخفیف
معادل 690,000 ریال
2,800,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 48 باب
6,000,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 1,500,000 ریال
4,500,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 48 باب
7,500,000 ریال
با 18% تخفیف
معادل 1,310,000 ریال
6,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 9 باب
6,440,000 ریال
با 28% تخفیف
معادل 1,740,000 ریال
4,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,440,000 ریال
با 28% تخفیف
معادل 1,740,000 ریال
4,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
7,960,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 2,560,000 ریال
5,400,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,940,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 650,000 ریال
8,290,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
یک تخته
3,490,000 ریال
2,800,000 ریال
3,490,000 ریال
2,800,000 ریال
3,490,000 ریال
2,800,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
3,490,000 ریال
28,000,000 ریال
4,700,000 ریال
4,650,000 ریال
4,700,000 ریال
4,650,000 ریال
4,700,000 ریال
4,650,000 ریال
دوتخته
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,000,000 ریال
4,500,000 ریال
6,900,000 ریال
6,550,000 ریال
6,900,000 ریال
6,550,000 ریال
6,900,000 ریال
6,750,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
7,500,000 ریال
6,190,000 ریال
10,120,000 ریال
10,000,000 ریال
10,120,000 ریال
10,000,000 ریال
10,120,000 ریال
10,000,000 ریال
سوئیت ماه عسل
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
سوئیت بیزنس دو نفره
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
6,440,000 ریال
4,700,000 ریال
8,690,000 ریال
8,500,000 ریال
8,690,000 ریال
8,500,000 ریال
8,690,000 ریال
8,500,000 ریال
سوئیت لوکس دو نفره
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
7,960,000 ریال
5,400,000 ریال
10,700,000 ریال
10,500,000 ریال
10,700,000 ریال
10,500,000 ریال
10,700,000 ریال
10,500,000 ریال
سوئیت دو نفره زندیه
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
8,940,000 ریال
8,290,000 ریال
12,069,000 ریال
12,000,000 ریال
12,069,000 ریال
12,000,000 ریال
12,069,000 ریال
12,000,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

اینترنت پرسرعت- سالن همایش- حمام سنتی- رستوران فضای باز و بسته- استخر سرپشیده- سونا بخار- سونا خشک- جکوزی - کافی شاپ - غرفه صنایع دستی -سوییت ماه عسل (جکوزی دار )- پارکینگ- روزنامه رایگان- صبحانه رایگان- نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
حمام سنتی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
صرافی
نمازخانه

اینترنت پرسرعت- سرویس فرنگی- مینی بار- سشوار- صندوق امانات- تلویزیون lcd- میز آرایش- (جکوزی در سوییت ماه عسل)- سرویس قهوه و چای- (میز کار و کامپیوتر در اتاق های بیزینس)

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش

صبحانه کامل گرم و سرد آب میوه- املت میکس- چای- ژامبون- عدسی- مربا- نسکافه- آب میوه طبیعی- انواع املت- حلیم- عسل- میوه فصل- نیمرو- املت قارچ- پنیر- خامه- سوسیس سرخ شده- قهوه- نان ایرانی- کره- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- خرما- شیر- لوبیا- نان فرانسوی

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم
قهوه

صبحانه بوفه- استخر-سونا-جکوزی-باشگاه ورزشی-اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه

اگر دوست دارید در هتلی اقامت کنید که با حال و هوای شهر شیراز هم خوانی داشته باشد؛ پیشنهاد علاءالدین به شما هتل پنج ستاره زندیه شیراز در نزدیکی یادگار حکومت زندیه، ارگ کریمخانی است. این هتل 6 طبقه درسال 1394 افتتاح و راه‌اندازی شده‌است و فضای سنتی و مدرن را به خوبی باهم تلفیق کرده‌است. جای جای این هتل به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر این که می کوشد از فضای اصیل ایرانی دور نشوید، تمامی امکانات را برای زندگی مدرن امروزی نیز در اختیار داشته باشید. سازندگان این مجموعه برای حفظ سنت ها و جشن های اصیل ایرانی اقدام به ساخت یک حمام سنتی کرده اند و میهمانان خود را به برگزاری مراسم قدیمی همچون حمام عروس،  حمام داماد، حمام زایمان و یا مراسم سنتی حنابندان دعوت می کنند. سالن بدنسازی، سونا خشک، سونا بخارو خدمات اسپا برخی از دیگر تسهیلات این هتل هستند. از سالن‌های مجلل برای برگزاری مراسم، رویدادها و همایش استفاده می‌‌شود. می‌توانید در انواع سوئیت‌های ماه عسل، بیزینس و لوکس و اتاق‌های یک‌تخته و دوتخته با خیال راحت به استراحت بپردازید. به علاوه رستوران‌‌‌‌های سنتی و کلاسیک و کافی شاپ و لابی لانژ هتل با انواع غذاها ونوشیدنی‌های سنتی و مدرن می کوشند تا رضایت میهمانان را در طول اقامت در هتل زندیه فراهم آورند تا ساکنان این مجموعه شکیل برای صرف غذا و یا یک میان وعده خوشمزه از اقامتگاه خود خارج نشوند و با خیالی آسوده هر آن چه که میل دارند در اسرع وقت نوش جان کنند.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : فارس
نام شهر : شیراز
منطقه شهرداری : 8
محدوده شهرداری : بلوار حجرت
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 72
تعداد تخت ها : 144
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 80
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 12 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:15 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 25 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 04:20 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 14 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 1 کیلومتر معادل 00:04 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 4 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 10 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 01:40 پیاده

جریمه ابطال رزرو گروه از یک ماه تا 15 روز قبل معادل 15% از کل هزینه یک شب اتاق های درخواستی خواهد بود جریمه ابطال رزرو گروه از 15 روز تا 48 ساعت قبل معادل یک شب اتاق های درخواستی خواهد بود جریمه ابطال رزرو گروه از 48 ساعت کمتر معادل کل هزینه اقامت مبیاشد

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل زندیه شیراز به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل زندیه شیراز
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل زندیه شیراز   137

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس