• امتیاز کلی شما به
 • هتل پارس شیراز
 • تا کنون
 • 4.6
 • 125
 • 20146
 • بار نمایش

187 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 470 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 1,790,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-استخر-پارکینگ

فارس- شیراز- خیابان زند- روبه روی خیابان فلسطین- هتل پارس

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 78 باب
3,390,000 ریال
با 48% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
1,790,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 80 باب
5,500,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 2,650,000 ریال
2,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 80 باب
7,030,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 3,380,000 ریال
3,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 27 باب
8,120,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 3,930,000 ریال
4,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
8,470,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 4,120,000 ریال
4,350,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
يک تخته
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
3,390,000 ریال
1,790,000 ریال
دوتخته
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
5,500,000 ریال
2,850,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
7,030,000 ریال
3,650,000 ریال
سوئیت دو نفره
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
8,120,000 ریال
4,190,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال
8,470,000 ریال
4,350,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه مردانه- اتاق جلسات- استخر سرپوشیده- خدمات اسپا و جکوزی- رستوران سنتی- ملل و فست فود- روم سرویس 24 ساعته

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
آرایشگاه مردانه
رستوران فست فود
رستوران سنتی
رستوران ایتالیایی
پارکینگ در هتل
حمام ترکی

اتو و میز اتو- اینترنت- یخچال و مینی بار و کتری برقی- میز کار و میز آرایش و سشوار- سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
میز کار
اتو
میز اتو
میز آرایش

بوفه صبحانه سرد و گرم آب میوه- املت میکس- چای- ژامبون- عدسی- مربا- نسکافه- عسل- میوه فصل- پنیر- سوسیس سرخ شده- نان ایرانی- کره- املت کوجه فرنگی- تخم مرغ آپ پز- شیر- لوبیا- نان فرانسوی

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-استخر-پارکینگ

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل پارس شیراز هتلی پنج ستاره و لوکس است که با دو ساختمان مجزا در سال 1381 به بهره برداری رسیده است. این هتل 8 طبقه در خیابان زند واقع شده و 187 واحد اقامتی دارد. هتل با 470 تخت خواب در انواع چیدمان‌های یک‌تخته و دوتخته و سوئیت‌های رویال و سوئیت‌های معمولی به مهمانان خود خدمات رسانی می‌کند. همین موقعیت جغرافیایی مناسب آن باعث می‌شود که به اکثر جاذبه های گردشگری شهر زیبای شیراز به سرعت دسترسی داشته باشید. اگر اولین‌ها اهمیت زیادی برای شما دارند، با اقامت در هتل بین المللی پنج ستاره پارس شیراز می توانید به میهمانی اولین رستوران غذاهای آفریقایی ایران، رستوران آکاسیا بروید. علاوه بر این می توانید در رستوران لوتوس که در طبقه سیزدهم واقع شده است غذاهای ایرانی و فرنگی سرو نمایید و از چشم‌انداز شهر زیبای شیراز لذت ببرید. رستوران گل سرخ نیز با سرو غذاهای خوش‌طعم، تمام تلاش خود را برای راضی نگه داشتن انواع سلیقه ها می کنند. کافه تریای آبشار به صورت 24 ساعته با نوشیدنی‌ها و دسرهای سرد و گرمش از مهمانان پذیرایی می کند. برای رفع خستگی و تمدد اعصاب نیز می توانید از خدمات اسپا، جکوزی وحمام ترکی این هتل استفاده کنید. دکوراسیون و فضای مجلل این هتل در کنار تسهیلات و خدمات کاملش احساس رضایت را برای مهمانان به ارمغان خواهد آورد. هتل پارس شیراز تمامی آن چه از یک هتل پنج ستاره انتظار دارید در اختیار شما می گذارد تا اقامتی لوکس و بیادماندنی را در شهر شعر و شاعری تجربه کنید.



نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : فارس
نام شهر : شیراز
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : بلوار کریمخان زند
سال ساخت : 1381
سال بازسازی : 1381
تعداد اتاق ها : 187
تعداد تخت ها : 470
تعداد طبقات : 8
ظرفیت پارکینگ : 100
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 7 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 15 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 03:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 20 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 11 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:15 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:25 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 1 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:11 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 8 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 01:15 پیاده

درخواست ابطال اتاق های رزرو شده تا 72 ساعت قبل از ورود مهمانان مشمول 15% جریمه کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود . درخواست ابطال اتاق های رزرو شده تا 24 ساعت قبل از ورود مهمان شامل 50% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود . درخواست ابطال اتاق های رزرو شده کمتر از 24 ساعت قبل از ورود مهمان 100% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود .

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل پارس شیراز به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل پارس شیراز
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل پارس شیراز   125

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس