• امتیاز کلی شما به
 • هتل هما شیراز
 • تا کنون
 • 4.6
 • 125
 • 20140
 • بار نمایش

232 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 500 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,540,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-چای و نسکافه و آب معدنی یک نوبت در روز به صورت رایگان شارژ میشود-(استخر و سونا نیم بها)

فارس- شیراز- خیابان مشکین فام- جنب پارک آزادی- هتل هما

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 83 باب
3,660,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 1,120,000 ریال
2,540,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 209 باب
5,980,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 2,180,000 ریال
3,800,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 209 باب
7,650,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,190,000 ریال
5,460,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 22 باب
8,680,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 2,620,000 ریال
6,060,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
3,660,000 ریال
2,540,000 ریال
دوتخته
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
5,980,000 ریال
3,800,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
7,650,000 ریال
5,460,000 ریال
سوئیت دو نفره
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال
8,680,000 ریال
6,060,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

کافی شاپ- لاندری- آتلیه عکس- سیستم اطفاء حریق- پارکینگ روباز- روم سرویس- نمازخانه- زمین تنیس- کافی نت- خود پرداز- فضای سبز-آرایشگاه مردانه- استخر- سالن بدنسازی

تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روم سرویس 24 ساعته
زمین تنیس
کافی شاپ
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
پارکینگ در هتل
کافی نت
سالن بدنسازی
نمازخانه

سرویس فرنگی- شبکه تلویزیون ماهواره ای- حمام- سشوار- اینترنت- مینی بار- مبلمان- تلفن- صندوق امانات- کتری برقی- کمد- میز آرایش

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
IPTV
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

بوفه سرد و گرم آب میوه- املت میکس- چای- ژامبون- عدسی- مربا- نسکافه- انواع املت- میوه فصل- نیمرو- املت قارچ- پنیر- خامه- سوسیس سرخ شده- نان ایرانی- کره- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- خرما- شیر- لوبیا- نان فرانسوی

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه
شیر کاکائو

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-چای و نسکافه و آب معدنی یک نوبت در روز به صورت رایگان شارژ میشود-(استخر و سونا نیم بها)

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه
صبحانه بوفه

نام هما با کیفیت آمیخته شده است. مجموعه گروه هتل های هما همواره در تمامی شعب خود سعی دارند تا میهمان نوازی را سر لوحه کار خود قرار دهند. از این رو با اقامت در هتل پنج ستاره همای شیراز می توانید علاوه بر اقامت در هتلی مشرف به یکی از زیباترین باغ‌های عمومی شیراز، یعنی بوستان آزادی، از خدمات لوکس یک هتل تجاری- تفریحی بهره مند گردید. این هتل با سابقه و خوشنام آخرین بار در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته‌است تا خدمات رفاهی و آسایشی را به بهترین نحو به مهمانانش عرضه نماید. 232 اتاق این هتل در انواع یک‌تخته، دوتخته و سوئیت دونفره چیده شده اند و در آنها احساس راحتی خواهید کرد. هتل همای شیراز تمام تلاش خود را می کند تا معنای کلمه آسایش را عمیقا احساس نمایید. به علاوه رستوران تابستانی برای لذت بردن از نسیم عطرآگین شهر شاعران، رستوران گلستان با انواع غذاهای خلاقانه و مبتکرانه، رستوران بوستان با انواع دسرها، خوراکی های دلچسب و نوشیدنی های گوارا و کافی شاپ لابی همگی در خدمت میهمانان هستند تا غبار خستگی را از تنشان بزدایند. علاوه بر امکانات فوق هتل هما برای میهمانان تجاری خود هر آنچه را که نیاز دارند فراهم نموده است تا به بهترین شکل بتوانند اقامتی آسوده را تجربه نمایند. استخر سرپوشیده، سالن بدنسازی و زمین تنیس برخی از این امکانات رفاهی هستند. اتاق‌های کنفرانس و مرکز ارسال و دریافت فکس، دستگاه‌های کپی، تجهیزات سمعی بصری و نمایش همگی از جمله این خدمات به شمار می روند. موقعیت جغرافیایی مناسب این هتل باعث شده‌است تا این هتل دسترسی خوبی به نقاط گردشگری و دیدنی شهر شیراز داشته باشد. نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : فارس
نام شهر : شیراز
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : خیابان مشکین فام
سال ساخت : 1352
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 232
تعداد تخت ها : 500
تعداد طبقات : 8
ظرفیت پارکینگ : 200
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان :
سن کودک نیم بها :

صیغه نامه با مهر برجسته پذیرفته می شود

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 12 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 25 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 04:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 12 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 10 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل هما شیراز به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل هما شیراز
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل هما شیراز   125

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس