• امتیاز کلی شما به
 • هتل گوت که مال سمنان
 • تا کنون
 • 4.7
 • 108
 • 20243
 • بار نمایش

54 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 54 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 4,850,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/03

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-

سمنان- بلوار قائم- خیابان دانشگاه- هتل گوتکه مال سمنان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
3,490,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 140,000 ریال
3,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 26 باب
4,920,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 70,000 ریال
4,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
6,040,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 150,000 ریال
5,890,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
7,200,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
7,200,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
یک تخته
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
3,490,000 ریال
3,350,000 ریال
دوتخته
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
4,920,000 ریال
4,850,000 ریال
سه تخته
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
6,040,000 ریال
5,890,000 ریال
سوئیت چهار نفره
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

دستگاه واکس کفش- محل نگه داری وسایل مهمان-امکانات بازی کودکان-پارکنگ در اطراف هتل-خدمات خشکشویی-سالن همایش-لابی-ورزش های آبی-اینترنت با سرعت بالا -تهویه مطبوع-خود پرداز بانک-روزنامه رایگان-سونا بخار-کافی شاپ-آسانسور-تاکسی سرویس-جکوزی-رستوران در هتل-روم سرویس 24 ساعته-سونا خشک-اتاق جلسات-استخر سر پوشیده-سالن جشن و مراسم عروسی-صبحانه رایگان-نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
ورزش های آبی
نمازخانه

امکانات لباسشویی-سرویس فرنگی-کتری برقی-میز آرایش-وان حمام-اینترنت WIFI -سشوار-چیلر-میز کار-یخچال-حمام-سرویس ایرانی-صندوق امانات-مینی بار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
اینترنت Wi-Fi
چیلر
حمام
مینی بار
میز آرایش

آب میوه-چای-مربا-نسکافه-انواع املت-عسل-نیمرو-پنیر-نان ایرانی-کره-املت گوجه فرنگی-تخم مرغ آب پز-خرما-شیر-لوبیا

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
لوبیا
خرما
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اگر به دنبال لوکس ترین هتل برای اقامت در شهر سمنان هستید هتل پنج ستاره گوت که مال انتخاب شماست. شاید برای شما هم جالب باشد تا بدانید که گوت که مال به چه معناست؟ در زبان سنگسری که زبان محلی برخی از مناطق استان سمنان است، به محل برپایی چادر عشایر ایل سنگسر گوتکه مال گفته می شود. به این ترتیب با اقامت در این هتل به اقامت در سرزمین چادرهای عشایری دعوت می‌شوید. این هتل در سال 1394 افتتاح شده‌ است و دارای 53 اتاق یک، دو، سه تخته و سوئیت‌های چهارنفره است. هتل پنج ستاره گوتکه مال نه تنها بخاطر خدمات ویژه و پرسنل کارآزموده خود در استان سمنان می درخشد، بلکه مجموعه آبی سرپوشیده این هتل، با امکاناتی همچون اتاق ماساژ و آبدرمانی، انواع سرسره‌ها، سونا و جکوزی سبب شده تا میهمانان بسیاری از سراسر ایران داشته باشد. مجموعه گوت که مال در منشور مهمانداری خود خدمتگزاری و آموزش مداوم را سرلوحه کار خود می داند و همواره در نوسازی و به روز کردن کلیه خدمات و امکانات خود می کوشد. به علاوه این هتل تنها مجموعه پنج ستاره در مسیر کسانی است که با ماشین شخصی به شهر مشهد سفر می کنند. بنابراین مسافران این مسیر می توانند در برنامه سفر خود برنامه ای برای استراحت، تفریح و یا اقامت، طی سفر خود در این هتل داشته باشند. این هتل دارای بزرگترین و تشریفاتی ترین سالن ها در استان سمنان برای برگزاری مراسم، همایش ها و کنفرانس هاست. علاوه بر این خدمات مجتمع تجاری گوت که مال که مجموعه ای شامل آژانس مسافرتی، صرافی، لباس فروشی و آرایشگاه است، سبب شده میهمانان برای بسیاری از امور نیازی به بیرون رفتن از هتل نداشته باشند و اقامتی متفاوت را در کمال آرامش و آسایش تجربه کنند.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : سمنان
نام شهر : سمنان
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 54
تعداد تخت ها : 54
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :


ندارند.

پارک ابی گوتکه مال که قیمت ان با اتاق محاسبه می شود.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 20 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 10 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 176 کیلومتر معادل 02:00 دقیقه با اتومبیل یا 35:00 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/8 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

کمتر از 24 ساعت قبل از ورود 100 % هزینه شب اول بین 24 تا 48 ساعت قبل از ورود 50 % هزینه شب اول بیشتر از 24 ساعت قبل از ورود 20 % هزینه شب اول

کنسلی تا 5 روز قبل از ورود میهمان مشمول 20 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل گوت که مال سمنان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل گوت که مال سمنان
 • تا کنون
 • 4.7
لایک شما به هتل گوت که مال سمنان   108

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس