• امتیاز کلی شما به
 • هتل قهوه سوئی سرعین
 • تا کنون
 • 4
 • 104
 • 20032
 • بار نمایش

29 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 108 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی-صبحانه-آب درمانی 50 در صد تخفیف-رستوران 25 در صد تخفیف

اردبیل- سرعین- خیابان طالقانی- چهارراه قهوه سوئی- هتل قهوه سوئی سرعین

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,700,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 1,050,000 ریال
1,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,990,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 1,170,000 ریال
1,820,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,730,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 1,480,000 ریال
2,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,220,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 1,670,000 ریال
2,550,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
سوئیت دو نفره
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
1,650,000 ریال
2,700,000 ریال
2,700,000 ریال
2,700,000 ریال
2,700,000 ریال
2,700,000 ریال
2,700,000 ریال
سوئیت سه نفره
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
1,820,000 ریال
2,990,000 ریال
2,990,000 ریال
2,990,000 ریال
2,990,000 ریال
2,990,000 ریال
2,990,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
2,250,000 ریال
3,730,000 ریال
3,730,000 ریال
3,730,000 ریال
3,730,000 ریال
3,730,000 ریال
3,730,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
2,550,000 ریال
4,220,000 ریال
4,220,000 ریال
4,220,000 ریال
4,220,000 ریال
4,220,000 ریال
4,220,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- سالن همایش- لابی- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- صندوق امانات در لابی- کافی شاپ- آسانسور- رستوران در هتل- اتاق جلسات- استخر سرپوشیده- صبحانه رایگان- نمازخانه- کتابخانه- روزنامه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
کتابخانه
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیون LCD- شوفاژ- یخچال- آشپزخانه- اینترنت wifi- حمام- سرویس ایرانی- میز آرایش- دوش- سرویس فرنگی- کتری برقی- میز کار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
حمام
دوش
میز کار
آشپزخانه در سوئیت
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

آبمیوه- چای- سرشیر- عسل- نیمرو- پنیر- خرما- مربا- نسکافه- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
آب میوه
چای
نسکافه
خرما
سرشیر
پنیر
نان ایرانی

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی-صبحانه-آب درمانی 50 در صد تخفیف-رستوران 25 در صد تخفیف

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه

هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین از هتل های سه ستاره این شهر می باشد که در سال 1391 مورد بهره برداری قرار گرفته است. این هتل با 29 باب واحد اقامتی و 108 تخت آماده ارائه خدمات اقامتی به مهمانان شهر سرعین می باشد. این واحدهای اقامتی به شکل سوئیت های یک خوابه و دو خوابه با ظرفیت های متنوع و همچنین آپارتمان سه خوابه هشت نفره به مهمانان ارائه می شوند. این هتل آپارتمان سه ستاره در مرکز شهر سرعین قرار گرفته است و از جمله امکانات آن می توان به اینترنت پر سرعت و صبحانه رایگان اشاره کرد. می توانید طعم انواع غذاهای لذیذ را در رستوران این هتل بچشید. این هتل همچنین با داشتن سالن همایش مجهز و اتاق جلسات برای کسانی که به دلیل برگذاری همایش ها و نشست های رسمی به این شهر سفر می کنند گزینه مناسبی است. بزرگترین مزیت هتل آپارتمان قهوه سوئی، مجهز بودن آن به دو مجتمع آبدرمانی مجزا برای زنان و مردان است که تمامی امکانات لازم برای بهره بردن از آب گرم طبیعی را داراست، استخر وی آی پی آب سرد و گرم و سونای خشک از جمله امکانات این مجتمع آبدرمانی است. در صورتی که با ماشین خود به سفر می روید نگرانی بابت پیدا کردن یک پارکینگ مناسب و امنیت ماشین خود نداشته باشید، چرا که این هتل دارای یک پارکینگ اختصاصی است. در صورتی که خود را از جمله عاشقان طبیعت به شمار می آورید، می توانید از دیدنی های بکر طبیعت اطراف سرعین همچون جنگل فندقلو، دریاچه سبلان، جاده اسالم به خلخال و گردنه حیران لذت ببرید. 


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : اردبیل
نام شهر : سرعین
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1391
سال بازسازی : 1391
تعداد اتاق ها : 29
تعداد تخت ها : 108
تعداد طبقات :
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان :
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 48 کیلومتر معادل 00:54 دقیقه با اتومبیل یا 09:36 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 36 کیلومتر معادل 00:46 دقیقه با اتومبیل یا 07:07 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/3 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل قهوه سوئی سرعین به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل قهوه سوئی سرعین
 • خیلی خوب
 • تا کنون
 • 4
لایک شما به هتل قهوه سوئی سرعین   104

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس