29 باب اتاق معادل 86 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,200,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت در کل هتل نامحدود- صبحانه-ترنسفر از فرودگاه

هرمزگان- قشم- چهاراه رسالت- بلوار ولیعصر- هتل سما 1 قشم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
3,480,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 1,280,000 ریال
2,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,450,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,500,000 ریال
2,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
4,240,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 1,040,000 ریال
3,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,900,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 1,700,000 ریال
4,200,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته لوکس
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,650,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
3,480,000 ریال
2,200,000 ریال
سه تخته لوکس
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,650,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
4,450,000 ریال
2,950,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,450,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
4,240,000 ریال
3,200,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
6,190,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال
5,900,000 ریال
4,200,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

صبحانه- صندوق امانات- لاندری- کافی شاپ- لابی- اینترنت- آسانسور- روم سرویس 24 ساعته- گیم نت- ترانسفر از فرودگاه به هتل

اینترنت با سرعت بالا
صبحانه رایگان
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
آسانسور
لابی
صندوق امانات در لابی

تلویزیون LED- سرویس فرنگی- میز آرایش- دوش- سشوار- اسپیلت- یخچال- میز کار- اینترنت

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
دوش
میز کار
مایکروفر
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

کره- مربا- عسل- پنیر- گوجه- تخم مرغ- شیر- آبمیوه- حلوا شکری- نسکافه- چای- نان-حلوا شکری

تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

اینترنت در کل هتل نامحدود- صبحانه-ترنسفر از فرودگاه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اگر در جستجوی اقامتی دلپذیر در سواحل زیبای قشم به صورت خانوادگی و یا گروهی هستید بی شک هتل آپارتمان سما 1 قشم انتخابی مناسب خواهد بود. انواع اتاق‌های دوتخته و سه تخته و سوئیت‌های دوخوابه و یک خوابه با ظرفیت‌های مختلف آماده پذیرایی از میهمانان هستند. این هتل آپارتمان که در سال 1391 مورد بهره برداری قرار گرفته، برای آسایش بیشتر مسافرین و به روز کردن امکانات در سال 1395 بازسازی شده است و امکاناتی نظیر خدمات خشک شویی، روم سرویس 24 ساعته، ترانسفر، گیم نت و صبحانه رایگان به میهمانان ارائه می کند. اقامت در هتل آپارتمان سما 1 قشم این امکان را می‌دهد تا به بسیاری از مراکز تجاری و بازارهای جزیره قشم دسترسی داشته‌ باشید. اگر به قشم سفر می کنید، علاوه بر بازدید از تنگه چاهکوه و دره ستارگان و ساحل زیبای آن می توانید سری به غار نمکدان، غار خربس و جنگل های دریایی حرا بزنید و از این همه شگفتی در طبیعت لذت ببرید.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : هرمزگان
نام شهر : قشم
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1391
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 29
تعداد تخت ها : 86
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 6 سال

ورود حیوان ممنوع

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 55 کیلومتر معادل 00:50 دقیقه با اتومبیل یا 10:30 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا دریا 6 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

کمتر از 48 ساعت 20 % کمتر از 24 ساعت 50 % همان روز 100 %