12 باب اتاق معادل 58 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,850,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

اینترنت نامحدود فقط در لابی- صبحانه

هرمزگان- قشم- خیابان ولیعصر- نبش کوچه میلاد- هتل کاوان قشم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,500,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 650,000 ریال
1,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,910,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 860,000 ریال
2,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,330,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 1,080,000 ریال
2,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,450,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 1,000,000 ریال
2,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,870,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 1,220,000 ریال
2,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,280,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,430,000 ریال
2,850,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
سوئیت یک خوابه دو نفره
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,650,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
2,500,000 ریال
1,850,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
2,910,000 ریال
2,050,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,480,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
3,330,000 ریال
2,250,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,600,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
3,450,000 ریال
2,450,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج نفره
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
3,870,000 ریال
2,650,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش نفره
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,430,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال
4,280,000 ریال
2,850,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

اینترنت- صندوق امانات- روزنامه رایگان- مایکروفر- لابی- آسانسور- صبحانه- نمازخانه-

اینترنت با سرعت بالا
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
آسانسور
لابی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیون LED- دوش- سرویس فرنگی- سرویس ایرانی- میز آرایش- سشوار- یخچال- چایی ساز- کولر گازی-کتری برقی برای ابجوش-اسپیلت-حمام-

سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اسپیلت
حمام
دوش
میز آرایش
بالکن غیر قابل استفاده
کتری برقی برای آب جوش

آبمیوه- چای- عسل- پنیر- کره- نان- تخم مرغ-حلوا شکری

تخم مرغ آب پز
عسل
کره
آب میوه
چای
پنیر
نان ایرانی

اینترنت نامحدود فقط در لابی- صبحانه

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل آپارتمان کاوان 3 قشم در فاصله کوتاهی تا ساحل شرقی خلیج فارس در جزیره قشم واقع شده‌است. هتل آپارتمان 5 طبقه کاوان که در مجموع دارای 12 اتاق و 58 تخت و در انواع سوئیت‌های دو الی شش نفره است؛ انتخابی مناسب برای افرادی است که بصورت گروهی سفر می‌کنند. این هتل آپارتمان 3 ستاره که در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفته است دارای خدماتی نظیر اینترنت پرسرعت و صبحانه رایگان است. از مزایای هتل آپارتمان کاوان 3 قشم واقع شدن این هتل در مسیر اصلی این جزیره است و مهمانان گرامی دسترسی خوبی به مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری قشم خواهند داشت. بازارهای قشم، به دلیل بازارهای بزرگ و اجناس ارزان قیمت از دیرباز مورد توجه مسافران بوده است. از جمله جاذبه‌های دیدنی این جزیره دره‌ی ستاره‌ها، جزیره ناز، جنگل‌های حرا و غار خربس هستند که می توانید در سفر به این شهر از آن بازدید نمایید. انجیر معابد نیز از دیگر جاذبه های این جزیره است که درختی شگفت انگیز به شمار می رود و بازدید از آن برای دوست داران طبیعت، هیجان انگیز خواهد بود.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : هرمزگان
نام شهر : قشم
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1387
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 12
تعداد تخت ها : 58
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج :
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 55 کیلومتر معادل 00:50 دقیقه با اتومبیل یا 10:30 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا دریا 4 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

20 تا 11 روز 20 % 10 تا 6 روز 30 % 5 تا 48 ساعت 50 % 48 ساعت قبل از ورود 70 % 1 شب بمانند روزهای بعد را کنسل کنند هزینه 2 شب 100 % حساب میشود