• امتیاز کلی شما به
 • هتل آپارتمان زمرد مشهد
 • تا کنون
 • 4.3
 • 103
 • 20039
 • بار نمایش

90 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 250 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- ترانسفر ورود- صبحانه بوفه-پارکینگ

خراسان رضوی- مشهد- امام رضا 6- هتل آپارتمان زمرد مشهد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
2,200,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 310,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
3,300,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 500,000 ریال
2,800,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
2,200,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 50,000 ریال
2,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
3,300,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 50,000 ریال
3,250,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
دوتخته
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
سه تخته
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,300,000 ریال
2,800,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
دوتخته صبحانه+نهار+شام
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
4,400,000 ریال
4,190,000 ریال
4,400,000 ریال
4,190,000 ریال
4,400,000 ریال
4,190,000 ریال
4,400,000 ریال
4,190,000 ریال
4,400,000 ریال
4,190,000 ریال
سه تخته صبحانه+نهار+شام
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
3,300,000 ریال
3,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,050,000 ریال
6,600,000 ریال
6,050,000 ریال
6,600,000 ریال
6,050,000 ریال
6,600,000 ریال
6,050,000 ریال
6,600,000 ریال
6,050,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در اطراف هتل- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- سالن همایش- صبحانه رایگان- صرافی- لابی- مرکز خرید- نمازخانه- کافی شاپ- دستگاه واکس کفش- محل نگهداری لوازم میهمان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
رستوران عربی
رستوران هندی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صرافی
نمازخانه

تلویزیون LCD- امکانات لباسشویی- اینترنت WIFI- حمام- سرویس ایرانی- دوش- سرویس فرنگی- سشوار- شوفاژ- میز آرایش- وان حمام- یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
حمام
دوش
میز آرایش

آبمیوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- ژامبون- سوسیس- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- ترانسفر ورود- صبحانه بوفه-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
ترانسفر ورود
صبحانه بوفه

هتل آپارتمان زمرد مشهد یکی از هتل آپارتمان های سه ستاره و تمیز این شهر محسوب می شود که در سال 1393 بازسازی شده است. این هتل آپارتمان فاصله کمی تا حرم مطهر امام رضا (ع) دارد. دکوراسیون تلفیقی ایرانی- عربی این هتل با رنگ های طلایی نظر مسافران را جلب می کند. این هتل آپارتمان دارای 90 واحد اقامتی است که در ظرفیت ها و چیدمان های متنوعی نظیر اتاق های دو و سه تخته به مهمانان عرضه می شود. اتاق ها دلباز و تمیز بوده و به خوبی تزئین شده است. لابی هتل فضای مجلل و در عین حال دلنشینی دارد. رستوران هتل از آنجایی که منوی متنوعی دارد، مورد پسند بسیاری از ذائقه ها و سلایق خواهد بود. برای برگذاری همایش ها، نشست ها، مراسم و مجالس خود می توانید از سالن کنفرانس این هتل آپارتمان سه ستاره استفاده کنید. از دیگر نکات مثبت هتل زمرد مشهد این است که میهمانان می توانند به راحتی به بازار سنتی شهر، ایستگاه مترو، ایستگاه راه آهن، ترمینال مسافربری و مرکز شهر هم دسترسی داشته باشند. هر سلیقه ای داشته باشید سفر به شهر مشهد می تواند برای شما جذاب باشد. چرا که مشهد شهری است که اطرافش پر از جاذبه های مذهبی (حرم مطهر امام رضا (ع)، مقبره پیر پالان دوز، خواجه ربیع و خواجه اباصلت)، طبیعی (طرقبه و شاندیز)، تاریخی (بنای هارونیه و باغ موزه نادری)، انسان ساخت (مراکز خرید بزرگ، شهربازی ها و پارک های آبی) و... می باشد. 


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 8
محدوده شهرداری : خیابان امام رضا
سال ساخت : 1385
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 90
تعداد تخت ها : 250
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 8 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 01:37 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5/7 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:49 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 4/6 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:53 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2/2 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:18 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 1/3 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 18/7 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 03:52 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/2 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:13 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/6 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده

تا 24 ساعت قبل از ورود هزینه یک شب دریافت می شود. در ایام پیک تا 48 ساعت قبل از ورود و روز ورود هزینه یک شب دریافت می شود.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل آپارتمان زمرد مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل آپارتمان زمرد مشهد
 • تا کنون
 • 4.3
لایک شما به هتل آپارتمان زمرد مشهد   103

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس