• امتیاز کلی شما به
 • هتل مدینه الرضا مشهد
 • تا کنون
 • 4.5
 • 113
 • 20150
 • بار نمایش

325 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 700 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت در اتاق و لابی - ترانسفر ورود - صبحانه بوفه-

خراسان رضوی- مشهد- تقاطع شیرازی و شارستان- هتل مدینه الرضا

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,000,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 150,000 ریال
2,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,000,000 ریال
با 11% تخفیف
معادل 550,000 ریال
4,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,000,000 ریال
با 11% تخفیف
معادل 650,000 ریال
5,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
8,000,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 750,000 ریال
7,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
10,000,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 1,150,000 ریال
8,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
11,000,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 1,250,000 ریال
9,750,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,000,000 ریال
2,850,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
دوتخته
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
5,000,000 ریال
4,450,000 ریال
6,500,000 ریال
6,500,000 ریال
6,500,000 ریال
6,500,000 ریال
سه تخته
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
6,000,000 ریال
5,350,000 ریال
7,800,000 ریال
7,800,000 ریال
7,800,000 ریال
7,800,000 ریال
کانکت سه نفره
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
8,000,000 ریال
7,250,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
کانکت چهارنفره
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
10,000,000 ریال
8,850,000 ریال
13,000,000 ریال
13,000,000 ریال
13,000,000 ریال
13,000,000 ریال
کانکت پنج نفره
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
11,000,000 ریال
9,750,000 ریال
14,300,000 ریال
14,300,000 ریال
14,300,000 ریال
14,300,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور -اتاق جلسات -اتاق های جکوزی دار -اجاره اتومبیل -استخر سرپوشیده -امکانات بازی کودکان -اینترنت -پارکینگ در هتل-تاکسی سرویس -تهویه مطبوع -جکوزی- خدمات اسپا- لاندری- خودپرداز بانک -رستوران در هتل- رستوران سنتی -روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی-سالن همایش -سونا بخار -سونا خشک -مرکز خرید- نمازخانه -کافی شاپ- کتابخانه -اتاق معلولین -ماساژ -دستگاه واکس کفش - خدمات بیدارباش - آمفی تئاتر - اتاق چمدان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
کتابخانه
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
سالن بدنسازی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

یخچال -کتری برقی -مینی بار - سشوار-دوش-سرویس فرنگی- وان حمام -اینترنت-سرمایش گرمایش مرکزی - تلوزیون ال سی دی- حمام - صندوق امانات - مینی بار-میزآرایش-بالکن غیراستفاده

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
بالکن غیر قابل استفاده
کتری برقی برای آب جوش

آبمیوه طبیعی-املت میکس-پنیر-تخم مرغ آب پز-چای-خامه-خرما-ژامبون-سوسیس-شیر-عدسی-عسل-لوبیا-مربا-میوه فصل-نان ایرانی و فرانسوی-نسکافه-نیمرو-کره

املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

اینترنت در اتاق و لابی - ترانسفر ورود - صبحانه بوفه-

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
ترانسفر ورود
صبحانه بوفه

نزدیک ترین هتل پنج ستاره به حرم امام رضا، هتلی آرام و خاص بنام مدینه‌الرضاست که در خیابان شیرازی مشهد واقع شده‌است. نمای فیروزه ای و کاهگلی رنگ این هتل در همان بدو ورود تفاوتش را با سایر هتل‌ها به شما نشان خواهد داد. فضا و معماری این هتل از سبک سنتی ایرانی الهام گرفته است؛ اما در تمام بخش‌ها حس لوکس و مجلل بودن را به شما القا خواهد کرد. هتل مدینه‌الرضا در سال 1392 و با 18 طبقه افتتاح شده است. از فضا ودکوراسیون اتاق‌ها گرفته تا لابی و سالن‌های پذیرایی و رستوران‌ها همگی دارای طرح‌هایی سنتی در دیوارها و سقف‌ها هستند.  برای پاسخ گویی به خواسته‌ها و نیازهای گروه های مختلف زائران و مسافران شهر مقدس مشهد؛ واحدهای اقامتی در این هتل به صورت اتاق‌های یک، دو، سه، چهار و پنج نفره به دو صورت معمولی و کانکت و سوئیت‌ها و آپارتمان‌های مجلل چیده شده‌اند. برای راحتی و آسایش مهمانان با معلولیت جسمی این هتل در برخی اتاق‎هایش تسهیلات رفاهی مناسب آنها را در نظر گرفته است. رستوران‌های گل نرگس یک و دو در این هتل انواع غذاهای ایرانی و فرنگی را سرو می‌کنند؛ در طبقه 12 رستوران آفتاب، رستورانی گردان است که چشم‌انداز زیبایی را از حرم مطهر آفتاب هشتم  به شما ارائه میکند. رستوران سنتی هتل مدینه‌الرضا با تخت‌های سنتی و پنجره‌های رنگارنگش در طبقه 1- به ذائقه‌ی علاقمندان به غذای سنتی ایرانی پاسخ می‌دهد. فضای دل‌نشین و دنج کافی‌شاپ نیز برای رفع خستگی‌های حاصل از گشت و گذار بسیار مناسب است. با اقامت در این هتل فضای معنوی حرم شما را تا اتاقتان نیز همراهی خواهد کرد. علاوه بر سکوت و آرامش حکمفرما در تمامی فضا، از ویژگی های برجسته این هتل می توان به داشتن کادری توانمند و مسلط به انواع زبان‌های خارجی همانند عربی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی اشاره کرد. هتل مدینه‌الرضا همه خدمات لوکس یک هتل پنج ستاره همانند اسپا، اتاق بازی کودک، سالن ورزشی و بسیاری امکانات دیگر را در اختیار میهمانانش می گذارد تا اقامتی شایسته را در جوار حرم مطهر رضوی تجربه کنند.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری : ثامن
سال ساخت : 1392
سال بازسازی : 1392
تعداد اتاق ها : 325
تعداد تخت ها : 700
تعداد طبقات : 18
ظرفیت پارکینگ : 200
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

مهمان کویتی و عراقی پذیرش ندارد.

ندارد

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه 10 کیلومتر معادل 00:32 دقیقه با اتومبیل یا 01:52 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 3 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:32 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6/5 کیلومتر معادل 00:32 دقیقه با اتومبیل یا 01:06 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 1/4 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3/3 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:33 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 18/1 کیلومتر معادل 00:42 دقیقه با اتومبیل یا 03:45 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 00:14 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/2 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:02 پیاده

تا 3 روز قبل از ورود مهمان، شامل جریمه نمی گردد. تا 48 ساعت قبل از ورود مهمان، 20% یک شب به ازای هر اتاق جریمه می گردد. تا 24-48 ساعت قبل از ورود مهمان، 50% یک شب به ازای هر اتاق جریمه می گردد. تا 24 ساعت الی روز ورود مهمان، 70% یک شب به ازای هر اتاق جریمه می گردد.

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل مدینه الرضا مشهد
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل مدینه الرضا مشهد   113

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس