• امتیاز کلی شما به
 • هتل ادریس مشهد
 • تا کنون
 • 4.3
 • 101
 • 20110
 • بار نمایش

70 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 220 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت محدود در اتاق و لابی - صبحانه

خراسان رضوی- مشهد- میدان بیت المقدس- ورودی درب باب الرضا- هتل ادریس

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,180,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 290,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
2,780,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 390,000 ریال
2,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
3,160,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 470,000 ریال
2,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
2,560,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 660,000 ریال
1,900,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,180,000 ریال
1,890,000 ریال
2,840,000 ریال
2,840,000 ریال
2,840,000 ریال
2,840,000 ریال
سه تخته
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
2,780,000 ریال
2,390,000 ریال
3,620,000 ریال
3,620,000 ریال
3,330,000 ریال
3,330,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
3,160,000 ریال
2,690,000 ریال
4,110,000 ریال
4,110,000 ریال
3,790,000 ریال
3,790,000 ریال
آپارتمان یک خوابه دو نفره
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
2,560,000 ریال
1,900,000 ریال
3,330,000 ریال
3,330,000 ریال
3,070,000 ریال
3,070,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اینترنت - پارکینگ در هتل - تاکسی سرویس - تهویه مطبوع - لابی - رستوران در هتل - رستوران فست فود - روزنامه رایگان - صندوق امانات در لابی - مرکز خرید - نمازخانه -رستوران سنتی-اتاق جلسات

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
مرکز خرید
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران فست فود
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل
میز پینگ پنگ
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیون ال سی دی - اینترنت - حمام - دوش - چیلر - سرویس ایرانی و فرنگی - سرمایش و گرمایش مرکزی - یخچال-لاندری-یخچال-تی بگ

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
میز آرایش

آبمیوه - املت گوجه فرنگی - پنیر - تخم مرغ آب پز - چای - شیر - عدسی - عسل - مربا - نیمرو-ماست خامه ای-سوسیس

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
عدسی
پنیر
نان ایرانی

اینترنت محدود در اتاق و لابی - صبحانه

اینترنت رایگان محدود
صبحانه

هتل ادریس مشهد نزدیک حرم مطهر امام رضا (ع) قرار گرفته ‌است به طوری که با طی مسافت کوتاهی به حرم خواهید رسید. این هتل دو ستاره در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. نزدیکی به حرم مطهر، وجود پارکینگ در هتل و 70 باب سوئیت هتل آپارتمان ادریس آن را تبدیل به اقامتگاهی مناسب برای زائرانی کرده ‌است که به صورت خانوادگی قصد زیارت کرده‌اند. پرسنل مجرب و باتجربه هتل از مزیت‌های دیگر اقامت در این هتل است. این مجموعه دارای کافی‌شاپ و رستوران های مجزا است که انواع غذاهای ایرانی را برای مهمانان گرامی سرو می کند. افرادی که در طی سفر نیاز به اینترنت پرسرعت دارند می توانند از اینترنت پرسرعتی که هتل ادریس در اختیار آنان قرار می دهد استفاده کنند. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1384
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 70
تعداد تخت ها : 220
تعداد طبقات : 8
ظرفیت پارکینگ : 70
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

تخفیفات پارک آبی و سرزمین بازی

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 8/6 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 01:38 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 00:47 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 7/2 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 00:59 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده

48 ساعت قبل از ورود مبلغ 30% هزینه یک شب کسر می شود. 24 ساعت قبل از ورود مبلغ 50% هزینه یک شب کسر می شود. روز ورود هزینه یک شب اقامت کسر می شود.

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل ادریس مشهد
 • تا کنون
 • 4.3
لایک شما به هتل ادریس مشهد   101

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس