• امتیاز کلی شما به
 • هتل الماس 1 مشهد
 • تا کنون
 • 4.8
 • 112
 • 20169
 • بار نمایش

163 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 423 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,900,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/12/03

اینترنت در اتاق و لابی - ترانسفر ورود-صبحانه بوفه-(رزرو فولبرد فقط با منو انتخابی صحیح می باشد)

خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا(ع)- بین امام رضا 4و 6- هتل الماس 1

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
3,260,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 960,000 ریال
2,300,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 31 باب
4,130,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,230,000 ریال
2,900,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 31 باب
4,800,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 710,000 ریال
4,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
5,220,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 1,620,000 ریال
3,600,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 19 باب
7,200,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 1,110,000 ریال
6,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
6,420,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 2,020,000 ریال
4,400,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
8,260,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 2,660,000 ریال
5,600,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,770,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 1,820,000 ریال
3,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 9 باب
6,860,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 2,160,000 ریال
4,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,220,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 1,620,000 ریال
3,600,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
9,350,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,750,000 ریال
6,600,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
یک تخته
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
3,260,000 ریال
2,300,000 ریال
4,240,000 ریال
4,240,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
3,700,000 ریال
دوتخته
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
4,130,000 ریال
2,900,000 ریال
5,370,000 ریال
5,370,000 ریال
4,750,000 ریال
4,390,000 ریال
4,750,000 ریال
4,390,000 ریال
4,750,000 ریال
4,390,000 ریال
4,750,000 ریال
4,390,000 ریال
4,750,000 ریال
4,150,000 ریال
دوتخته صبحانه+نهار+شام
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
4,800,000 ریال
4,090,000 ریال
6,240,000 ریال
6,240,000 ریال
6,240,000 ریال
6,100,000 ریال
6,240,000 ریال
6,100,000 ریال
6,240,000 ریال
6,100,000 ریال
6,240,000 ریال
6,100,000 ریال
6,240,000 ریال
5,900,000 ریال
سه تخته
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
6,790,000 ریال
6,790,000 ریال
6,000,000 ریال
5,490,000 ریال
6,000,000 ریال
5,490,000 ریال
6,000,000 ریال
5,490,000 ریال
6,000,000 ریال
5,490,000 ریال
6,000,000 ریال
5,190,000 ریال
سه تخته صبحانه+نهار+شام
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
7,200,000 ریال
6,090,000 ریال
9,360,000 ریال
9,360,000 ریال
9,360,000 ریال
9,090,000 ریال
9,360,000 ریال
9,090,000 ریال
9,360,000 ریال
9,090,000 ریال
9,360,000 ریال
9,090,000 ریال
9,360,000 ریال
8,800,000 ریال
چهار تخته
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
6,420,000 ریال
4,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,350,000 ریال
7,250,000 ریال
6,650,000 ریال
7,250,000 ریال
6,650,000 ریال
7,250,000 ریال
6,650,000 ریال
7,250,000 ریال
6,650,000 ریال
7,250,000 ریال
6,250,000 ریال
کانکت چهارنفره
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
8,260,000 ریال
5,600,000 ریال
10,740,000 ریال
10,740,000 ریال
9,500,000 ریال
8,650,000 ریال
9,500,000 ریال
8,650,000 ریال
9,500,000 ریال
8,650,000 ریال
9,500,000 ریال
8,650,000 ریال
9,500,000 ریال
8,150,000 ریال
رویال سوئیت
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
5,770,000 ریال
3,950,000 ریال
7,500,000 ریال
7,500,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
7,400,000 ریال
6,290,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
6,860,000 ریال
4,700,000 ریال
8,920,000 ریال
8,920,000 ریال
8,400,000 ریال
7,650,000 ریال
8,400,000 ریال
7,650,000 ریال
8,400,000 ریال
7,650,000 ریال
8,400,000 ریال
7,650,000 ریال
8,400,000 ریال
7,250,000 ریال
سوئیت فیستا
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
5,220,000 ریال
3,600,000 ریال
6,790,000 ریال
6,790,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
6,300,000 ریال
5,450,000 ریال
کانکت پنج نفره
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
9,350,000 ریال
6,600,000 ریال
12,160,000 ریال
12,160,000 ریال
10,750,000 ریال
9,750,000 ریال
10,750,000 ریال
9,750,000 ریال
10,750,000 ریال
9,750,000 ریال
10,750,000 ریال
9,750,000 ریال
10,750,000 ریال
9,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه زنانه - آسانسور -اتاق جلسات - اتاق های جکوزی دار - امکانات بازی کودک - اینترنت با سرعت بالا - پارکینگ در هتل - تاکسی سرویس - تهویه مطبوع - خودپرداز بانک - رستوران در هتل - رستوران فست فود - روم سرویس 24 ساعته - مرکز خرید - نمازخانه - کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
مرکز خرید
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه زنانه
رستوران فست فود
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

آشپزخانه - تلویزیون LCD - اینترنت - بالکن - حمام - دوش - چیلر - سرویس ایرانی - سرویس فرنگی - سرمایش و گرمایش مرکزی - صندوق امانات - سشوار - مینی بار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
دوش
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه - املت گوجه فرنگی - املت میکس - پنیر - تخم مرغ آب پز - چای - خرما - ژامبون - سوسیس - شیر - عدسی - عسل - لوبیا - مربا - نان ایرانی -نسکافه - کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم
قهوه

اینترنت در اتاق و لابی - ترانسفر ورود-صبحانه بوفه-(رزرو فولبرد فقط با منو انتخابی صحیح می باشد)

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
ترانسفر ورود
صبحانه بوفه

در صورتی که از طرفداران دکوراسیون مجلل هستید، هتل چهار ستاره الماس 1 مشهد انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود. هتل الماس 1 مشهد از جمله اقامتگاه هایی است که حداقل فاصله را با حرم مطهر امام رضا (ع) دارد. این هتل دارای 163 واحد اقامتی در چیدمان های متنوعی از قبیل اتاق های یک تا چهار تخته و سوئیت های رویال و کانکت چهارنفره است. اتاق ها و سوئیت ها دلباز و مجهز بوده و دارای دکوراسیون زیبایی هستند. این هتل با خدماتی همچون ترانسفر فرودگاهی آسودگی خاطر را برای شما زائران آستان مقدس فراهم می آورد. هتل الماس 1 برای استراحت پس از گشت های شما تدابیر ویژه ای اندیشیده است؛ سالن های ماساژ آقایان و بانوان با کادر ویژه و مجرب آماده خدمت رسانی به شما زائرین عزیز است تا خاطره ی این سفر همچون الماسی در ذهن شما بدرخشد. برای صرف غذا می توانید از رستوران یا رستوران فست فود این هتل، غذای مورد علاقه خود را سفارش دهید. همچنین کافی شاپ هتل نیز، محیطی دنج و آرام همراه با منوی متنوعی از نوشیدنی های سرد و گرم را برای مهمانان فراهم کرده است. در صورتی که به دنبال برگزاری جلسات رسمی و تخصصی هستید، اتاق جلسات مجلل هتل در اختیار شما خواهد بود. از دیگر امکانات این هتل چهار ستاره می توان به تاکسی سرویس، امکانات بازی کودکان، روم سرویس 24 ساعته و اینترنت پرسرعت را نام برد. علاوه بر نزدیکی به حرم مطهر امام رضا (ع)، به علت دسترسی مناسب به بازارهای شهر، امکان خرید سوغات را برای شما مسافرین و زائرین عزیز آسان خواهد بود. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 8
محدوده شهرداری : خیابان امام رضا
سال ساخت : 1392
سال بازسازی : 1392
تعداد اتاق ها : 163
تعداد تخت ها : 423
تعداد طبقات : 8
ظرفیت پارکینگ : 35
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 6 سال

ورود افراد غیر مقیم به داخل طبقات ممنون

ندارد

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه 7/9 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:36 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5/2 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:48 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 4/5 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:52 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2/9 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 00:13 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 1/2 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 18/6 کیلومتر معادل 00:31 دقیقه با اتومبیل یا 03:51 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/1 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:12 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/9 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده

تا 48 ساعت قبل از ورود 20% هزینه اقامت یک شب کسر می شود. از 48 تا 24 ساعت قبل از ورود 50% هزینه اقامت یک شب کسر می شود. روز ورود 70% هزینه اقامت یک شب کسر می شود.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل الماس 1 مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل الماس 1 مشهد
 • تا کنون
 • 4.8
لایک شما به هتل الماس 1 مشهد   112

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس