• امتیاز کلی شما به
 • ‌هتل سرای عامری‌ها کاشان
 • تا کنون
 • 4.6
 • 134
 • 20193
 • بار نمایش

21 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 28 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 7,790,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

اینترنت لابی- اینترنت در اتاق- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

کاشان- خیابان علوی - باستان هفتم- هتل سرای عامری های کاشان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,850,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 140,000 ریال
2,710,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,350,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 210,000 ریال
4,140,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
5,000,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 250,000 ریال
4,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
8,200,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 410,000 ریال
7,790,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
11,000,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 550,000 ریال
10,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
11,000,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 550,000 ریال
10,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
13,500,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 610,000 ریال
12,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,200,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 410,000 ریال
7,790,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
یک تخته
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
2,850,000 ریال
2,710,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
دوتخته
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
4,350,000 ریال
4,140,000 ریال
5,800,000 ریال
5,800,000 ریال
5,800,000 ریال
5,800,000 ریال
5,800,000 ریال
5,800,000 ریال
دوتخته لوکس
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
6,750,000 ریال
6,750,000 ریال
6,750,000 ریال
6,750,000 ریال
6,750,000 ریال
6,750,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
سوئیت پرزیدنتال دو نفره
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
سوئیت خانواده
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
11,000,000 ریال
10,450,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
سوئیت شاه نشین
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
13,500,000 ریال
12,890,000 ریال
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
سوئیت ماه عسل
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
8,200,000 ریال
7,790,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال
10,860,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

اتاق جلسات- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- ترانسفر فرودگاهی(استقبال و بدرقه)- تهویه مطبوع- حمام ترکی-رستوران سنتی- روزنامه رایگان- صبحانه رایگان- سالن همایش- صرافی - غرفه صنایع دستی- مرکز خرید- کافی شاپ- نمازخانه- کتابخانه- خدمات ماساژ- رستوران تالار آیینه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
کتابخانه
اتاق جلسات
اجاره اتومبیل
رستوران سنتی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
صرافی
نمازخانه

سرویس فرنگی- اینترنت WIFI- سشوار- یخچال- چیلر- حمام- مینی بار- تلویزیون LCD- میزکار- دوش- صندوق امانات

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
چیلر
حمام
دوش
میز کار
مینی بار

شیر- آب میوه- انواع املت- نیمرو - تخم مرغ آب پز- چای- نسکافه- عدسی- لوبیا- میوه- خامه- سرشیر- پنیر- کره- مربا- عسل- نان- خرما

نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت لابی- اینترنت در اتاق- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل سنتی سرای عامری‌ها، بنایی تاریخی و ارزشمند متعلق به خاندان بزرگ عامری هاست که در عهد زندیه بنا شده ‌است. این بنای منحصر به فرد یکی از بزرگترین و زیباترین هتل‌های سنتی شهر کاشان است که در سال 1393 افتتاح شده است. شاهکار معماری این بنا منجر شد تا کاربری آن ‌را به زیباترین هتل کاشان تغییر دهند. هتل پنج ستاره سرای عامری‌ها 7 حیاط بزرگ دارد که هر کدام زیبایی های خاص خودشان را دارند. با عبور ازهشتی خانه در عرض تاریخ حرکت می کنید و به زندگی تجملاتی ایران قدیم باز می‌گردید. حیاطی بزرگ که دور تا دورش را بنای خانه احاطه کرده است. حوض بزرگ وسط حیاط و چشم انداز ایوان و بادگیر در انتهای آن تصویری همیشگی از احساس یک خانه ایرانی است. پنجره های چوبی با شیشه های رنگی، مبلمان سنتی و معماری طاق دار ایرانی نیز خاطره ای متفاوت را به شما ارائه می‌کنند. این خانه‌ی سنتی دارای انواع اتاق‌های یک و دوتخته است و سوئیت‌های رویال، نرمال، پرزیدنتال، سوئیت‌های خانواده و سوئیت شاه‌نشین است که هر کدام در نوع خودشان جذابیت های خاصی دارند و به طور قطع مهمانانشان را راضی خواهند کرد. جدا از جذابیت های خود شهر از جمله مجموعه باغ و حمام فین، مراسم سنتی گلابگیری و خانه های منحصر به فرد در بافت قدیمی، در بازدید از قسمت های مختلف هتل میخکوب خواهید شد. در هتل سرای عامری‌ها در تالار آیینه غذای محبوبتان را میل می کنید، شب را در تالار سنتی گفت و گو در جمع دوستان به خوشی می گذرانید و مراسم تان را در تالار همایش مقتدایی با ظرفیت 90 نفر برگزار می کنید. از فروشگاه‌های صنایع دستی کاشان سوغاتی بخرید. لذت سفر به شهر کاشان و بازدید از جاذبه‌های گردشگری زیبایش را با اقامت در سرای عامری‌ها به اوج خود برسانید. 


نوع اقامتگاه : هتل سنتی
نام استان : اصفهان
نام شهر : کاشان
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1393
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 21
تعداد تخت ها : 28
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 6 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 18 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 03:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 8 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:10 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 0/03 کیلومتر معادل 00:00 دقیقه با اتومبیل یا 00:01 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 220 کیلومتر معادل 02:30 دقیقه با اتومبیل یا 40:00 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 3 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده

از زمان تایید رزرو تا 72 ساعت قبل از ورود 5درصد هزینه اتاق از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل ورود 50درصد هزینه اتاق بعد از 48 ساعت قبل 100 درصد هزینه اتاق

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص ‌هتل سرای عامری‌ها کاشان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • ‌هتل سرای عامری‌ها کاشان
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به ‌هتل سرای عامری‌ها کاشان   134

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس