• امتیاز کلی شما به
 • هتل صبا اصفهان
 • تا کنون
 • 4.1
 • 109
 • 20048
 • بار نمایش

22 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 57 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 1,490,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/12/01

صبحانه بوفه- اینترنت فقط لابی- پارکینگ- اینترنت رایگان نامحدود

اصفهان- چهارباغ پایین- حدفاصل بین میدان شهدا وچهارراه تختی- کوچه ایتام یا شهید بانکی- هتل صبا اصفهان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
1,990,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 500,000 ریال
1,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
2,560,000 ریال
با 27% تخفیف
معادل 670,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,130,000 ریال
با 27% تخفیف
معادل 840,000 ریال
2,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,970,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 1,120,000 ریال
2,850,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
1,990,000 ریال
1,490,000 ریال
سه تخته
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
2,560,000 ریال
1,890,000 ریال
چهار تخته
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
3,130,000 ریال
2,290,000 ریال
پنج تخته
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال
3,970,000 ریال
2,850,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

بیلیارد- دستگاه خودپرداز- تاکسی سرویس- آسانسور- کافی شاپ- روم سرویس 24 ساعته- نمازخانه- لابی- روزنامه رایگان- زمین والیبال- پارکینگ در هتل

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
بیلیارد
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
نمازخانه

تلویزیون- یخچال- مینی بار- حمام- دوش- سرویس بهداشتی فرنگی- صندوق امانات- سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلت- شوفاژ- میز آرایش

سرویس فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون معمولی
شوفاژ
اسپیلت
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

کره- پنیر- مربا- تخم مرغ آب پز- خیار- گوجه- عسل- چای- نسکافه

تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
عدسی
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه- اینترنت فقط لابی- پارکینگ- اینترنت رایگان نامحدود

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

برای اقامت در یکی از معروف ترین خیابان های اصفهان و دسترسی آسان به زنده رود، هتل صبا اصفهان خدمات خوبی را ارائه می دهد. از هتل که خارج شوید، خیابان زیبای چهارباغ در مقابل شماست. چند قدم که در طول آن پیاده روی کنید به زاینده رود و سی وسه پل و حال و هوای خاص آن می رسید. میدان نقش جهان، هشت بهشت و کلیسای وانک هم در فاصله اندکی از هتل قرار دارند. نزدیکی به ایستگاه مترو و ترمینال مسافربری از دیگر مزایای این هتل دو ستاره است. هتل صبا اصفهان با 22 اتاق به ظرفیت های دو تا پنج تخته، امکاناتی نظیر روم سرویس 24 ساعته، اینترنت پرسرعت به میهمانان ارائه می دهد. پارکینگ هتل، آن را به یکی از هتل های مناسب برای سفرهای خانوادگی تبدیل کرده است. همچنین در وقت آزادتان می توانید از میز بیلیارد مجموعه استفاده کنید. با اقامت در هتل صبا اقامتی خوش برای خود و همسفرانتان رقم بزنید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : اصفهان
نام شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : چهارباغ پایین
سال ساخت : 1388
سال بازسازی : 1388
تعداد اتاق ها : 22
تعداد تخت ها : 57
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 16
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 25 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 05:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 56 کیلومتر معادل 00:56 دقیقه با اتومبیل یا 12:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 2 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:17 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 1 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل صبا اصفهان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل صبا اصفهان
 • تا کنون
 • 4.1
لایک شما به هتل صبا اصفهان   109

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس