• امتیاز کلی شما به
 • هتل آذین گرگان
 • تا کنون
 • 4.3
 • 105
 • 20085
 • بار نمایش

32 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 108 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,190,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نامحدود- صبحانه

گلستان- گرگان جاده تهران- ورودی شهر- هتل آذین گرگان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,380,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 1,190,000 ریال
2,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
4,440,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,490,000 ریال
2,950,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,600,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 1,950,000 ریال
3,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,300,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,150,000 ریال
5,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,790,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,940,000 ریال
3,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,790,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 1,640,000 ریال
4,150,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
3,380,000 ریال
2,190,000 ریال
دوتخته
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
4,440,000 ریال
2,950,000 ریال
سه تخته
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
5,600,000 ریال
3,650,000 ریال
سوئیت رویال سه تخته
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
7,300,000 ریال
5,150,000 ریال
سوئیت دوبلکس دو نفره
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
5,790,000 ریال
3,850,000 ریال
سوئیت دو نفره
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال
5,790,000 ریال
4,150,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- خدمات پزشکی- خدمات خشکشویی- دسترسی به دریا- رستوران در هتل- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- صندوق امانات در لابی- غرفه صنایع دستی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ- کافی نت

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
خدمات پزشکی
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
کافی نت
دسترسی به دریا
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

اسپیلت- اینترنت Wi-Fi- بالکن قابل استفاده- تلویزیون LCD- حمام- دوش- سرویس فرنگی- سشوار- شوفاژ- صندوق امانات- میز آرایش- میز کار- مینی بار- یخچال- کتری برقی برای آب جوش

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
حمام
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

آب میوه- آب میوه طبیعی- املت گوجه فرنگی- املت میکس- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- مربا- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
عدسی
سرشیر
پنیر
نان ایرانی

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نامحدود- صبحانه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه

برای اقامت در آغوش طبیعت بی نظیر استان گلستان هتل آذین گرگان یک انتخاب ویژه است. هتل آذین گرگان هتلی با سابقه طلایی است که فعالیت مهمان نوازی خود را در ورودی شهر گرگان آغاز کرده است. این هتل محبوب دارای 32 اتاق و سوئیت رنگارنگ است که احساس راحتی شما را فراهم خواهد کرد. هتل آذین دارای اتاق‌های بسیار تمیز و آراسته است و به نظر می رسد که نهایت سلیقه در چیدمان آن‌ها به کار برده شده است. برای نوش جان کردن یک غذای خوشمزه دریایی نیز می توانید از رستوران هتل استفاده کنید. البته این رستوران برای انواع سلیقه‌ها نیز منوی متنوعی از غذاهای ایرانی و فرنگی دارد. در هر ساعتی از شبانه روز که به کافی‌شاپ هتل در نیم طبقه هم کف بروید می توانید از نوشیدنی‌های سرد و گرم و دسرهای آن لذت ببرید. سالن مراسمات هتل آذین مجهز به امکانات صوتی و تصویری به روز است؛ از همین رو مراسم ها و رویدادهای احتمالی خود را می توانید در این سالنها با آرامش برگزار کنید. پایتان را که از هتل بیرون بگذارید؛ از سمت شمال و غرب دشت بی انتهای ترکمن چشمان شما را خیره خواهند کرد، به سمت جنوب روی بگردانید، کوه ها و جنگل‌های زیبای گرگان به پیشواز شما خواهند آمد. از سویی تا شهر گرگان، خانه های قاجاری، موزه ها و مسجد جامع فاصله ای ندارید و با ماشین در کمتر از نیم ساعت به جنگل ناهارخوران، یکی از معروفترین جنگل‌های ایران، خواهید رسید. از نظر بسیاری از کسانی که به گرگان زیاد سفر می کنند هتل آذین از بسیاری جهات بهترین هتل استان گلستان به شمار می رود.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گلستان
نام شهر : گرگان
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : گرگان
سال ساخت : 1381
سال بازسازی : 1381
تعداد اتاق ها : 32
تعداد تخت ها : 108
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 30
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

صیغه نامه فقط با تایید اماکن مورد قبول است.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 13 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 02:44 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 7 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 01:08 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا دریا 50 کیلومتر معادل 00:52 دقیقه با اتومبیل یا 09:33 پیاده

از روز رزرو تا 48ساعت قبل 20درصد از 48 ساعت تا 24 ساعت 40درصد از 24 ساعت تا 10 صبح روز ورود 70درصد از 10صبح به بعد 100درصدکسرمی شود.

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل آذین گرگان
 • تا کنون
 • 4.3
لایک شما به هتل آذین گرگان   105

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس