36 باب اتاق معادل 60 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,090,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت نامحدود در کل هتل - صبحانه بوفه

خوزستان- اهواز- بلوار پاسداران - بعد سه راه فرودگاه- قبل از شرکت ملی حفاری- هتل ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
سوئیت یک نفره
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,510,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 420,000 ریال
2,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سوئیت دو نفره
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,530,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 640,000 ریال
2,890,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سوئیت سه نفره
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,410,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 620,000 ریال
3,790,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سوئیت چهار نفره
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,560,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 1,170,000 ریال
4,390,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
سوئیت یک نفره
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
2,510,000 ریال
2,090,000 ریال
سوئیت دو نفره
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
3,530,000 ریال
2,890,000 ریال
سوئیت سه نفره
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
4,410,000 ریال
3,790,000 ریال
سوئیت چهار نفره
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال
5,560,000 ریال
4,390,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- صبحانه رایگان- لابی- نمازخانه- کافی شاپ- کافی نت- خدمات بیدار باش-

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
کافی نت
نمازخانه

آشپزخانه در سوئیت - اینترنت WIFI - بالکن قابل استفاده - حمام- دوش- چیلر- سرمایش و گرمایش مرکزی- سرویس فرنگی- سشوار- فن کویل- میز آرایش- میز کار-یخچال- تلوزیون LCD-

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
میز آرایش

آبمیوه- املت گوجه فرنگی - خامه- سوسیس- پنیر- شیر- مربا- نسکافه- تخم مرغ- نیمرو- چای- نان ایرانی- کره- کیک -اش -

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
خامه
پنیر
نان ایرانی

اینترنت نامحدود در کل هتل - صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل ایرانیکا اهواز هتلی 3 ستاره، نوساز، مدرن است که در سال 1394 مورد بهره برداری قرار گرفته است. محل اقامت خود را می توانید از بین 36 سوئیت که به چیدمان های یک تا چهار تخته در این هتل عرضه می شوند انتخاب کنید. اینترنت پرسرعت، پارکینگ اختصاصی، خدمات خشک شویی، روم سرویس 24 ساعته، تاکسی سرویس و خدمات اجاره اتومبیل بخشی از خدماتی است که در این هتل سه ستاره به مهمانان عرضه می شود. این هتل نزدیک به فرودگاه بین المللی اهواز قرار گرفته و همچنین دسترسی خوبی به نقاط اصلی شهر دارد. شهر اهواز و مردم اهل دلش به میهمان نوازی معروف هستند. با سفر به این شهر شب زنده دار می توانید در کنار بزرگترین و طویل ترین رود خاورمیانه، کارون قدم بزنید. پل های معروف آن همچون پل سفید را از نزدیک ببینید و از رنگین کمان بزرگترین آبشار مصنوعی خاورمیانه لذت ببرید، دیدن این آبشار با نورپردازی های بی نظیرش را از دست ندهید.  اگر از آن دسته مسافرانی هستید که چشیدن طعم های جدید برایتان جذاب است سری به بازار مشهور فلافل اهواز بزنید.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : خوزستان
نام شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : بلوار پاسداران
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 36
تعداد تخت ها : 60
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 25
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ممنوعیت ورود حیوانات- صیغه نامه با مهر برجسته

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 20

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 2 کیلومتر معادل 00:04 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 10 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 9 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده