سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) که یکی از سازمان‌های تحت نظارت سازمان ملل به شمار می‌رود، پس از دو سال پیگیری، مروارید خلیج فارس را به ثبت رسانید. زمانی که یک نام جغرافیایی به ثبت "نشان جغرافیایی و حمایت از اسامی مبدا" می‌رسد، هیچ سازمانی حق ندارد نام دیگری را برای آن منطقه به کار ببرد و این کار خلاف قوانین بین‌المللی است. 
چرا در ثبت خلیج فارس، پیشوند مروارید آمده است؟
سازمان مالکیت فکری جهانی (وایپو) محصولات را بر اساس منطقه جغرافیاییشان ثبت می‌کند مانند زعفران قائنات، یعنی زعفران منسوب به منطقه جغرافیایی قائنات است. با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد که مروارید یکی از مهم‌ترین محصولات خلیج فارس است. تلاش‌ها برای ثبت جهانی نام خلیج فارس در یونسکو نیز ادامه دارد. 

خلیج فارس
 

خلیج فارس