• امتیاز کلی شما به این وبلاگ
  • تا کنون
  • 5 128 20386

آشنایی کودکان با فرهنگ و طبیعت در روز کودک

این روزها در کشورمان ایران همه جا صحبت از سفر و گردشگری است، تورهای زیادی به مقاصد بزرگ و کوچک برگزار می‌شود و مقاصد جدیدی ظهور پیدا می‌کنند اما به شعار "گردشگری برای همه" توجهی نشده است. گردشگری کودک، متاسفانه این روزها مغفول مانده و کمتر برنامه‌ای برایشان در سفر و گردشگری در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که در بسیاری از کشورها حوزه گردشگری را ابزاری آموزشی برای کودکان در نظر می‌گیرند و تلاش دارند از این راه کودکان را با تاریخ، فرهنگ و طبیعت آشنا کنند. 
روز جهانی کودک که در ایران مصادف با 16 مهر است، فرصت خوبی است تا آن‌ها را با فرهنگ غنی کشورمان ایران و طبیعت زیبایش آشنا کنیم، ازین رو در این روز موزه‌های تحت نظر میراث فرهنگی در شهر تهران برای کودکان رایگان شده‌اند. 


کودک و گردشگری

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص آشنایی کودکان با فرهنگ و طبیعت در روز کودک به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
  • امتیاز کلی شما به وبلاگ
  • عالی
  • تا کنون
  • 5
لایک شما به آشنایی کودکان با فرهنگ و طبیعت در روز کودک   128

نام شما

عنوان نظر شما

شرح نظر شما


نام عکس آپلود عکس