لوگو موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان


سال ساخت موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان: 1311 دوره تاریخی موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان: پهلوی دسته بندی جاذبه: جاذبه فرهنگی نوع جاذبه: موزه قیمت ورودیه موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان برای ایرانی: رایگان قیمت ورودیه موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان برای غیر ایرانی: رایگان ساعت بازدید از موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان: الی تلفن پاسخگویی جاذبه: آدرس موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان: سیستان و بلوچستان- زاهدان- خیابان طالقانی- نبش طالقانی 4
اداره پست و تلگراف زاهدان پس از 8 دهه فعالیت در نهایت تبدیل به موزه ی پست زاهدان شد. در حال حاضر ادوات مرتبط با پست و تلگراف چون رادیو، تلفن، ماشین تایپ، فرستنده های رادیویی و... در این موزه به نمایش گذاشته شده است.   

لوگو هتل های نزدیک موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان

لوگو مطالب مرتبط با جاذبه های موزه پست و ارتباطات (ساختمان قدیمی پست) زاهدان