شفافیت در حساب بانکی یکی از امتیازهای شرکت‌های بزرگ است و ما در این صفحه جهت واریز مشتریان خود، شماره حساب های خود را به نام شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین با نام تجاری علاءالدین تراول اعلام کرده‌ایم، شایان ذکر است که در راستای حمایت از صنعت گردشگری، حساب اصلی ما حساب بانک گردشگری است و با توجه به امکان و شرایط واریز، همه حساب های در اختیار مشتریان است. یادآور می‌شویم که هیچ شماره حسابی غیر از موارد اعلام شده مورد تائید نیست و همه حساب های شرکتی است. شما به راحتی می توانید از هر حسابی به حساب ما شبا نمائید و یا کارت به کارت انجام دهید.

حساب بانک گردشگری شعبه اقدسیه - کد 141
شماره حساب:  1-17525-9934-141
شماره حساب شبا: IR  8906  4001  4199  3400  1752  5001
شماره کارت:  7340-0013-1670-5054

حساب بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه -کد 328
شماره حساب: 1-13392055-8100-328 
شماره حساب شبا: IR  1305  7003  2881  0133  9205  5101
شماره کارت:  8690- 0003- 2970- 5022
حساب بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران -کد 6535
شماره حساب : 8187161925
شماره حساب شبا: IR  1901  2002  0000  0081  8716  1925
شماره کارت: 4685- 7845- 3376- 6104

حساب بانک شهر سه راه فرمانیه -کد355
شماره حساب: 700823366516
شماره حساب شبا: IR  9406  1000  0000  7008  2336  6516
شماره کارت: 2653- 9003- 0610- 5047

حساب بانک رفاه شعبه صاحبقرانیه -کد1155
شماره حساب:  233071925
شماره حساب شبا: IR  3701  3010  0000  0002  3307  1945
شماره کارت: 9394- 0002- 6370- 5894

حساب بانک دی شعبه چهارراه فرمانیه - کد125
شماره حساب:  0204634676009
شماره حساب شبا: IR  2906  6000  0000  2046  3467  6009
شماره کارت: 

حساب بانک آینده شعبه نوبنیاد -کد 313
شماره حساب:  0203290388008
شماره حساب شبا: IR  2306  2000  0000  2032  9038  8008
شماره کارت: 6362147010010260

حساب بانک سامان شعبه سه راه اقدسیه -کد 808
شماره حساب:  8088103748001
شماره حساب شبا: IR  6205  6008  0881  0003  7480  0001
شماره کارت: 0

حساب بانک کشاورزی شعبه اقدسیه -کد 4887
شماره حساب:  848107451
شماره حساب شبا: IR  6201  6000  0000  0008  4810  7451
شماره کارت: 7689-0007-7070-6037